Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus augusti 2021

Händer som formar ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under augusti 2021.

Augusti 2021

Under vecka 33 inträffade 2 nya smittfall

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-08-26

Under vecka 33 upptäcktes 2 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 2 nya smittfall även under föregående vecka.

 

Antalet fall av covid-19 ökade med 26 procent i Västra Götaland, jämfört med föregående vecka och vi har återigen en alltmer utbredd samhällsspridning i Västra Götaland.

 

Smittspridningen dominerar bland barn och unga vuxna. Av fallen som diagnostiserats under vecka 33 var 73 % i åldersgrupperna 0 – 39 år.

 

Den 23 augusti kl. 10:00 fanns det totalt 52 inneliggande patienter med covid-19 (jämfört med 40 patienter den 16/8), varav 13 på intensivvårdsavdelning (IVA) (jämfört med 10 patienter den 16/8), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

 

Folkhälsomyndigheten menar att en hög vaccinationstäckning medför lägre belastning på vården, och att detta är en självklar förutsättning för att restriktionerna ska kunna avvecklas och att vi ska kunna gå tillbaka till ett normalläge.

 

Läs mer om antalet smittade i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

Lägre antal smittfall under vecka 32

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-08-19

Under vecka 32 rapporterades 2 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med veckan innan då 8 fall rapporterades.

 

Antalet fall av covid-19 ökade med 41 procent jämfört med föregående vecka och vi har en ökande samhällsspridning i Västra Götaland.

 

Smittspridningen domineras bland unga vuxna, ca 30 % är utlandsresenärer. Av fallen som diagnostiserats under vecka 32 var också 30 % i åldern 20 - 29 år.

 

Just nu har 86 % av Sotenäs befolkning vaccinerats med minst en vaccindos, vilket är en av de absolut högsta siffrorna i landet.

 

Vill du veta vad som gäller just nu? Läs mer hos Krisinformation.se: https://bit.ly/2W71jnW Länk till annan webbplats.

 

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer i Folkhälsomyndighetens statistik om antalet smittade i landets kommuner: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

 

 

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om vaccinering för unga: https://bit.ly/3D0jPPC Länk till annan webbplats.

Många inneliggande patienter är ovaccinerade

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-08-12

Under vecka 31 rapporterades 8 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med veckan innan då det endast rapporterades 3 nya smittfall. Sammanlagt har det nu rapporterats 962 smittfall i kommunen sedan pandemins början.

 

Antalet fall av covid-19 ökade med 16 procent mellan vecka 30 och 31.

 

Av fallen som diagnostiserats under vecka 31 var 73 % i åldern 20-49 år. En statistiskt säkerställd ökning ses bland åldersgrupperna 30 – 39 samt 40 – 49 år. Medianåldern för insjuknande vecka 31 var 30 år.

 

I de fall uppgift om smittland fanns, angavs 27 % vara smittade utomlands vecka 31 jämfört med 33 % veckan innan. Ankommande med flyg till Landvetter flygplats erbjuds kostnadsfri provtagning, dock görs inte detta i önskvärd utsträckning.

 

Den 9 augusti kl 10.00 fanns det 43 inneliggande patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. En väldigt stor andel av de inneliggande patienterna är inte vaccinerade.

 

Den 11 augusti öppnas för vaccinering av personer födda 2005 och tidigare.

Rekordmånga dos 2 kommer fördelas nästa vecka.

 

Det förekommer diskussion kring en eventuell tredje dos vaccin, en så kallad booster-dos. Vaccinen är inte godkända för en tredje dos ännu. Läke-medelsverket arbetar i frågan tillsammans med Folkhälsomyndigheten och om en tredje dos blir aktuellt, så kommer den först efter nyår.

 

Här kan du läsa om vaccinering för ungdomar: https://bit.ly/3xG3UBV Länk till annan webbplats.

Över 250 trängselinspektioner på krogar

Sonja Thoren sitter på en stenmur med en blå blomma bredvid sig.

Publicerat: 2021-08-10

 

Sonja Thoren Karlsson har under sommaren varit anställd som trängselinspektör, och inspekterar trängsel på krogar och restauranger i Sotenäs, Lysekil och Munkedal.

Sedan den 1 maj har hon hunnit utföra hela 257 inspektioner, bara i Sotenäs. Överlag har inspektionerna gått bra, menar Sonja.


”Verksamheterna är duktiga på att hålla sig uppdaterade om de restriktioner som gäller, och följer dessa” säger hon.


Har det varit något som behöver fixas har det främst rört sig om mindre företeelser, som till exempel en skylt som ramlat ner och inte hunnit plockas upp, och har kunnat lösas med en gång.


Vi riktar ett stort tack till Sonja för hennes många inspektioner!


Vill du komma i kontakt med Sonja Thorén Karlsson?

Sonja Thorén Karlsson, miljöinspektör

Mejl: sonja.thorenkarlsson@sotenas.se

Telefon: 0523-66 40 00

Fortsatt låg smitta i Sotenäs

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-08-05

Under vecka 30 rapporterades 3 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med vecka 29 då det rapporterades 2 nya smittfall. Detta innebär att Sotenäs sammanlagt har haft 954 registrerade smittfall sedan pandemins början.

 

Vecka 30 visar en ökning av antal nya fall Västra Götaland, även om det fortfarande är en låg smittspridning i regionen. I flera åldersgrupper ses en ökning, med högst smittspridning i åldersgrupperna 20-29 och 40-49 år.

 

Många av de nya fallen kommer fortsatt efter utlandsresor. Personer som rest utomlands ombeds vid hemkomst att följa de rekommendationer som finns, så som att göra ett PCR-test. Du kan göra ett PCR-test i ankomsthallen på Landvetter eller hos en vårdcentral. För mer information, läs de fullständiga rekommendationerna Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

 

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen gäller fortfarande.

 

Läs mer om antal smittade i landets kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

 

Information på andra språk Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll