Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus april 2021

Händer som formar ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under april 2021.

April 2021

Oförändrat läge i Sotenäs kommun under vecka 16

Vy över Kungshamn med texten "Oförändrat läge".

Publicerad: 2021-04-29

Under vecka 16 rapporterades 37 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 36 nya smittfall föregående vecka.

 

Under vecka 16 rapporterades 5 467 fall, vilket är en minskning med 21 % jämfört med föregående vecka. Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 25 april 2021, har totalt 167 456 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

 

Högst antal smittade ses i åldersgruppen 40 – 49 år. Jämfört med föregående vecka minskar smittfallen i samtliga åldersgrupper, förutom bland 80 – 89 år som ökar med 10 fall.

 

Statistiskt säkerställd minskning ses i åldrarna 10 – 79 år när vecka 16 jämförs med medelvärdet av de tre föregående veckorna.

 

Under vecka 16 rapporterades 25 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende.

 

Fram till den 25 april har 2 284 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/2S8aL85 Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/3uTfMiW Länk till annan webbplats.

Gott om skyddsmaterial i kommunen

Man som står bredvid papplådor med skyddsmaterial till vården.

Publicerad: 2021-04-27

Fredrik Stenman har arbetat som samordnare av skyddsmaterial för kommunens verksamheter sedan april förra året.

”Sotenäs kommun har god tillgång och ett lager av det mesta skyddsmaterialet, ett lager som räcker i tre månader” berättar han.

 

I början av pandemin 2020 fick Sotenäs kommun gå ut med en vädjan till leverantörer av skyddsmaterial och skyddsutrustning, eftersom kommunens egna lager höll på att ta slut. Responsen från leverantörerna blev enorm och sedan dess har skyddsmaterial inte varit någon bristvara i kommunen.

 

Tillsammans med sin kollega Tore ansvarar han också för att distribuera ut, hämta och leverera egentester för covid-19 till vårdcentralen, för medarbetare i alla kommunala verksamheter, inklusive de kommunala bolagen. Ett arbetssätt som används för att minimera smittspridningen.

 

”Att vara ansvarig för att vi har skyddsmaterial är ett väldigt spännande arbete. Jag lär mig något nytt varje dag och jag är full av beundran över det enorma och fantastiska arbete som omsorgspersonalen gör” säger Fredrik Stenman.

Fortsatt hög smittspridning

Blåklockor, gräs och träd med texten "Fortsatt hög smittspridning".

Publicerad: 2021-04-22

Under vecka 15 rapporterades 36 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 33 fall föregående vecka.

 

Även denna vecka ser vi en mycket hög smittspridning, både i övriga landet och i Västra Götaland. Dessvärre finns inte heller några tydliga tecken på att kurvan viker av neråt, vare sig när det gäller bekräftade fall eller antal inlagda på IVA.

 

Västra Götalandsregionen räknar med att alla över 65 år som önskar kommer att ha fått en första dos i mitten av maj.

 

Under vecka 15 rapporterades 6 953 fall i Västra Götaland , vilket är en ökning med 9 % jämfört med föregående vecka.

 

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 18 april 2021, har totalt 162 000 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

 

Högst smittotal ses i åldersgruppen 40 – 49 år.

 

Under vecka 15 rapporterades endast 16 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende, i Västra Götaland.

Fram till den 18 april har 2 267 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/32B8CDQ Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/3uTfMiW Länk till annan webbplats.

 

Bästa åtgärden är att hålla avstånd

Småbåtshamn med texten "Bästa åtgärden- håll avstånd!"

Publicerad: 2021-04-15

Under vecka 14 rapporterades 33 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Detta kan jämföras med 24 nya smittfall föregående vecka.


Smittspridningen i Sverige är den högsta i Europa. Här i Västra Götaland har vi fortfarande en mycket hög smittspridning och allt fler blir inlagda på länets sjukhus.


Läget är inte bra och det speglas tydligt i att smittskyddsläkaren har beslutat att förlänga de regionala rekommendationerna , som nu gäller till den 2 maj.


Den absolut enklaste och mest effektiva åtgärden för att undvika smitta är: Håll avstånd!


Under vecka 14 rapporterades 14 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende, i Västra Götaland.


Under vecka 14 rapporterades från samtliga 49 kommuner i Västra Götaland totalt hela 6 201 fall.

Fram till den 11 april har 2 239 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män.


Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.


Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/3dmUqou Länk till annan webbplats.


Läs mer om antalet smittfall i Sveriges alla kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/3uTfMiW Länk till annan webbplats.

Minskat antal smittfall under vecka 13

Gula blommor framför entrén till Sotenäs kommunhus med texten "Håll i- håll ut- håll kontakten".

Publicerad: 2021-04-08

Under vecka 13 rapporterades 24 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Detta kan jämföras med 39 nya smittfall föregående vecka.

Under vecka 13 rapporterades 6 642 fall i Västra Götaland. Vilket är en minskning med 12 % jämfört mot föregående vecka.


Minskningen ska dock ses i relation till att påskledigheten som innebär andra förutsättningar för öppettider och provtagning inom vården.


Under perioden 26 februari 2020 till 4 april 2021 har det rapporterats totalt 148 667 bekräftade fall i Västra Götaland.

Under vecka 12 rapporterades endast 8 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende i Västra Götaland.


Fram till den 4 april har 2 221 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna

var män.


Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.


Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://alfresco.vgregion.se/.../Veckorapport%20covid-19... Länk till annan webbplats.

Läs mer om antalet smittfall i Sveriges alla kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://experience.arcgis.com/.../a6d20c1544f34d33b60026f.. Länk till annan webbplats.

Håll äggstra avstånd i påsk

Röda sjöbodar med texten "Håll äggstra avstånd!".

Publicerad: 2021-04-01

Under vecka 12 rapporterades 39 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 18 nya smittfall veckan innan. Utvecklingen går alltså just nu åt helt fel håll i Sotenäs.

Kom ihåg att man registreras som smittad på den ort man är skriven.


Under vecka 12 rapporterades 7 515 fall i Västra Götaland, vilket är en ökning med 22 % jämfört mot föregående vecka.


Högst smitta i Västra Götaland ses i åldersgruppen 40 – 49 år. Störst procentuell ökning ses bland personer 70 - 79 år.


Under vecka 12 rapporterades 13 fall som är boende på SÄBO, särskilt boende.


Fram till den 28 mars har 2 193 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.


Tänk på att hålla äggstra avstånd i påsk! Håll i- håll ut!


Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/3cE1Kvk Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i landets alla kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll