Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunens Frivilliga resursgrupp - FRG

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer finns det alltid människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Vi behöver dig - bli medlem i Frivilliga resursgruppen, FRG

Frivilliga resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är ett koncept från Civilförsvars­förbundet och fungerar som en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Varje kommun fattar själv beslut om FRG ska finnas i kommunen.

 

FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

 

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

 

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. FRG från flera kommuner kan också samverka vid händelser som korsar kommungränser. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

 

Frivilliga resursgruppens uppgifter

Uppgifterna kan variera mycket beroende på hur kommunen vill använda sin FRG, men också på de krav som ställs vid en specifik händelse, när guppen kallas in för att arbeta. Det kan handla om att

  • hjälpa till att informera allmänheten och drabbade,
  • hjälpa till vid utrymningar och evakueringar,
  • hjälpa till med administrering och registrering,
  • hjälpa till med praktiska sysslor, till exempel göra iordning lokaler, sköta transporter, dela ut mat och dryck,
  • utföra övriga uppgifter som kommunen specifikt lagt på sin FRG.

Läs mer om civilförsvarsförbundet och FRG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll