Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Din krisberedskap

Bild från broschyren om krisen eller kriget kommer på familj som preppar

Om krisen eller kriget kommer behöver du ha tänkt igenom hur du ska kunna klara dig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

 

Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

Rekommendationen är minst en veckas beredskap med mat, vatten, värme och kommunikation.

Att vara förberedd kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är mycket attraktiva. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.

Råd för hemberedskap

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. riktar sig till dig som privatperson.

Webbplatsen ger dig redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme genom bland annat tips på krisberedskap.

 

I spalten till höger finns en länk till broschyren Om krisen eller kriget kommer, (MSB) som skickats ut till alla hushåll i Sverige.

Broschyren finns också att hämta på biblioteket i Kungshamn och i kommunhuset

Gemensamt ansvar

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar.

Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

 

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till.

Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig.

Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

 

Du kan också stödja samhället genom att ingå i kommunens Frivilliga resursgrupp (FRG) Öppnas i nytt fönster., och vara aktiv på ett eller annat sätt inom det Hemskyddsområde (HSO) Öppnas i nytt fönster. som du tillhör.

Värme, information, livsmedel och vatten

I högerspalten hittar du några filmer med viktiga råd om hur du som privatperson kan förbereda dig för kriser.

Kommunikation, mat, värme och vatten är några av de saker du kan tänka på.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll