Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Risker och sårbarheter

RSA

RSA - Risk och Sårbarhetsanalys

I ett samhälle finns det risker och sårbarheter. Är vi förberedda kan vi minska både risker och skador. Sotenäs kommun arbetar därför med att identifiera och förebygga risker.

 

Några typer av risker

 

Värmebölja

Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i dessa riskgrupper:

  • Äldre personer
  • Spädbarn och små barn
  • Personer med kroniska sjukdomar
  • Personer som tar läkemedel som påverkar kroppens reglering av värme
  • Personer som är fysiskt aktiva och/eller arbetar i en ansträngande miljö
Råd vid värmebölja Öppnas i nytt fönster.

Skyfall och översvämning

Kraftiga regn, snösmältning, kombinerat med övriga ogynnsamma klimatbetingade faktorer ökar risken för översvämningar i anslutning till vissa platser. I den strandnära bebyggelse som byggdes under 2000-talet har hänsyn tagits till förväntade klimatförändringar i den fysiska planeringen. Tidigare bestämdes att byggnader ska ligga på en viss nivå över havets normalvattennivå i Sotenäs kommun.

 

Det är svårt att avgöra var risken för lokala översvämningar till följd av skyfall är störst. Det beror på att nederbörden, sällan är jämnt fördelad över ett område. Häftiga skyfall och långvarig nederbörd kan få konsekvenser för låglänta områden inom kommunen.

 

Översvämningshoten för Uddevalla kustområde (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Risk och sårbarhetsanalys

Kommuner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället samt att öka förmågan att hantera samhällsstörningar och kriser.

 

Sotenäs kommun arbetar därför fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys för att genom sin kontinuitetshantering kunna åtgärda brister, planera för olika scenarion, kompetensutveckla och öva egen personal och samhällets aktörer för att på så sätt minska sannolikheten och konsekvenserna av en samhällsstörning eller kris, oavsett orsak.

 

Kommunens planer kopplat till risk och sårbarhetsanalyser Öppnas i nytt fönster.

 

Bra länkar

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll