Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Krisberedskap

Broschyr

Webbplatsen Krisinformation.se riktar sig till dig som privatperson. Webbplatsen ger dig redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme genom bland annat tips på krisberedskap. Det vill säga hur du ska kunna klara sig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

 

En vanlig rekommendation är att man ska klara sig utan stöd i en vecka. Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

 

Rekommendationen är en veckas beredskap med mat, vatten, värme och kommunikation. Det kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är mycket attraktiva. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.

 

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Mer att läsa

Alla Svenska hushåll har fått ut broschyren

OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER.

Ansvarig för innehållet är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Broschyren hjälper dig att bli bättre förberedd

På allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker och militära konflikter.

Om du saknar broschyren, så finns den att hämta på biblioteket i Kungshamn och i kommunhuset.

 

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

 

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

 

Värme, information, livsmedel och vatten

I filmerna nedanför finns några viktiga råd om hur du som privatperson kan förbereda dig för kriser. Kommunikation, mat, värme och vatten är några av de saker du kan tänka på.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll