Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Skyddsrum i Sotenäs

Skyddsrum Sotenäs kommun

Märkningen för skyddsrum är en blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten:

märkning skyddsrum

Skyddsrum som kommunen har ansvar för

De skyddsrum som kommunen ansvarar för återges på kartan, och med adresser enligt nedan:

 

  • Kyrkogatan 34, Kungshamn
  • Hvitfeldtsgatan 23-25, Kungshamn
  • Rosengårdsgatan 19, Kungshamn (2 skyddsrum )
  • Parkgatan 43, Kungshamn
  • Smedsgatan, Kungshamn
  • Hallindenvägen 17, Kungshamn
  • Hallindenvägen 26, Kungshamn
  • Industrigatan 2, Kungshamn

 

Det finns också skyddsrum som andra fastighetsägare ansvarar för, och dessa kan du hitta på MSB:s karta enligt länken nedan.

MSBs Länk till annan webbplats. skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

 

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig, framför vid kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel (CBRN) Övergripande ansvarig för skyddsrum är MSB.

 

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

 

Ett skyddat utrymme är också ett bra alternativ, där skillnaden är att dessa inte är utrustade med sand- eller Hepafilter. Skyddade utrymmen fungerar mot explosiva ämnen som inte innefattar CBRN-ämnen. Exempel på skyddade utrymmen är bergrum och källarutrymmen under mark, eller med väggar av granit.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll