Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Civil beredskap

civilt försvar

Bilden lånad från Livsmedelsverkets sida om krisberedskap av livsmedel

Krisberedskap och civilt försvar innebär att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.


Arbetet med civilt försvar överlappar mål inom krisberedskapen, till exempel vad gäller behovet av att vidareutveckla och fördjupa arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna.


Den förstärkning inom viktiga områden som görs för det civila försvaret gagnar även krisberedskapen.


Några viktiga områden är ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post.


Nyheter från

Civil beredskap

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Erika Åbrodd