Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Krisstöd

POSOM

POSOM kallas in vid akut kris


POSOM betyder Psykologiskt Och Socialt Omhändertagande.


Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade.

 

POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets ordinarie insatser för psykologiskt och socialt omhändertagande inte räcker till.

POSOM består av en ledningsgrupp med tillhörande resurspersoner.

Ledningsgruppen kan kallas in av räddningschef, polisens insatschef eller kommunens krisledningsgrupp.

Resurspersoner kontaktas i sin tur av ledningsgruppen.

 

Resurspersonerna är personal inom kommunens och primärvårdens olika verksamheter samt frivilliga inom kyrkor och andra ideella organisationer som anmält sitt intresse för denna beredskap.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll