Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Grannsamverkan

Informationsskylt om grannsamverkan står på gräs.

Grannsamverkan är en metod för att öka tryggheten i ett bostadsområde genom att de närboende gemensamt arbetar för att förebygga brott.


Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.


Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del.


Polis har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för cirka 10-12 hushåll och är en länk mellan polis och de boende. Om det är väldigt många boende i området, så utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan polis och kontaktombuden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.


I Sotenäs finns många grannsamverkansområden och flera är på väg att startas. Om ni vill starta grannsamverkan ta kontakt med polisen och läs mer om grannsamverkan i länken under "relaterad information".

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll