Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Brottsförebyggande arbete

Ben upplysta bakifrån av billyktor.


Brottsförebyggande arbete

Sotenäs vill vara en trygg och säker kommun. Att utan oro och rädsla för att drabbas av brott och kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg vardag är viktiga delar i den livskvalité som Sotenäs kommun vill skapa.


Det brottsförebyggande arbetet leds och styrs av kommunstyrelsens arbetsutskott. En arbetsgrupp bestående av kommunpolis, säkerhetsstrateg, folkhälsostrateg och chefer samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom metoden "Effektiv samordning för trygghet" (EST).


Kommunpolis

Som kommunpolis arbetar man främst med brottsförebyggande frågor och är polisens kontakt gentemot kommunen. Kommunpolis i Sotenäs är Dan Carlsson. Synpunkter på det brottsförebyggande arbetet eller om man vill diskutera andra frågor som rör det brotts- och trygghetsskapande arbetet i Sotenäs kommun,  kontakta Dan Carlsson på mejl.


För anmälningsupptagningar och tips, ring Polisen genom nummer 114 14 eller via polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är ett arbete eller en åtgärd som polisen tillsammans med kommunen åtar sig att göra i syfte att öka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Medborgarlöftet bygger bland annat på kommuninvånarnas kunskap och erfarenheter om hur det ser ut i det närområde man lever i. Tillsammans med polisens och de kommunala verksamheternas lägesbild tas ett medborgarlöfte fram.

Medborgarlöfte 2023-2024

Polisen och kommunen ska arbeta för att öka tryggheten i Sotenäs kommun genom följande åtgärder:

 • Genomföra insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet
 • Kommunen och polisen anordnar gemensamt föräldraföreläsningar för att öka kunskapen om narkotika och dess konsekvenser.
 • Polisen genomför insatser för att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen ska snabbt erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med problem.

  Trygghetsfrämjande insatser
 • Polisen och kommunen samarbetar för att nå ut med information om bedrägeribrott mot äldre.
 • Ökad polisiär närvaro i hela kommunens geografiska område genom en utökad områdespolisverksamhet.
 • Det ska finnas tydlig information på kommunens webbplats om hur invånare kan lämna information om otrygga platser och på så sätt kunna vara med och påverka det trygghetsfrämjande arbetet.
 • Bjuda in till informationsträff om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntra till att starta nya föreningar.

  Insats för att öka trafiksäkerheten
 • Polisen utför de antal trafikkontroller som krävs baserat på den aktuella lägesbilden.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll