Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Att ansöka om färdtjänst

Vad krävs för att få tillstånd för färdtjänst?

I Färdtjänstlagen Länk till annan webbplats. står det vilka kriterier du behöver uppfylla för att få rätt till färdtjänst.

 

För att beviljas ett färdtjänsttillstånd av Sotenäs kommun krävs att du


• är folkbokförd i Sotenäs kommun.
• har en funktionsnedsättning som varar mer än tre månader.
• har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med den allmänna kollektivtrafiken.

 

När kan du inte beviljas färdtjänst?

Du blir inte beviljad färdtjänsttillstånd enbart på grund av att


• du inte längre kan köra bil eller saknar tillgång till bil.
• det inte finns kollektivtrafik där du bor.
• kollektivtrafiken där du bor har gles trafik.
• du behöver hjälp till vård eller behandling (sjukresa).

 

 

Det är din förmåga att ta dig till eller resa med den allmänna kollektivtrafiken som är avgörande.

 

Läs gärna mer i vår informationsbroschyr, den hittar du under "relaterad information".Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll