Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hjälpmedel

Två äldre personer framför småbåtshamn med sjöbodar.

Du som har kommunal hemsjukvård eller bor på särskilt boende och har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel, exempelvis rollator, förhöjningar till stolar och rullstol, för att klara vardagen bättre.


Det är främst arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) som bedömer ditt behov av hjälpmedel. Personliga hjälpmedel i det dagliga livet är en del av rehabiliteringsarbetet och förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats.


Alla hjälpmedel är till låns och ska lämnas tillbaka när behovet har upphört.


Om bedömningen visar att hjälpmedelsbehovet inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar får du köpa ditt hjälpmedel själv. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) kan ge råd om produkter som du kan köpa.


Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.  finns information om hur det går till för att få ett hjälpmedel.


Vid behov av kontakt med kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast) kontakta servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Elinor Axelsson

Enhetschef Funktionsstöd
Socialpsykiatri och sociala verksamheter


elinor.axelsson@sotenas.se

0523 - 66 43 31

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00