Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon.

Hur får jag en trygghetstelefon?

För dig som bor i eget boende finns det möjlighet att ansöka om insatsen trygghetstelefon hos kommunen. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt. Du vänder dig till en biståndshandläggare, via servicecenter. Se kontaktinformation.

 

Vem kan ansöka?

Alla har rätt att ansöka, oftast ansöker man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller att du känner dig otrygg. Med insatsen trygghetstelefon kan du nå personal som arbetar i hemtjänsten dygnet runt.

 

Samtycke

För att kunna få insatsen trygghetstelefon krävs två förutsättningar, den ena är att du lämnar ut en nyckel till din bostad. Den andra är att du samtycker till att lämna uppgifter till trygghetscentralen i Örebro, vilka vi samarbetar med. När du trycker på larmknappen är det Örebro trygghetscentral du får prata med, vilka dirigerar ut personal från kommunens hemtjänst för att hjälpa dig.

 

När ska jag ringa 112 eller 1177?

Du ska ringa 112 eller 1177 i situationer då du är i akut behov av sjukvård. Trygghetstelefonens larmdosa ersätter inte 112 eller 1177, utan är till för att kunna kalla på hjälp för behov i din dagliga livsföring.

 

Vem installerar och ser till att allt fungerar?

Efter att du ansökt och beviljats insatsen trygghetstelefon, kontaktar hemtjänsten dig. Hemtjänsten kommer hem till dig och installerar larmdosan och du får en larmknapp. Hemtjänsten ser till att du får en installation som är fungerande.

 

Kan jag få trygghetstelefon om det saknas fast telefonlinje?

Ja, vi använder digitala trygghetstelefoner vilket innebär att de kommunicerar via så kallat GSM-abbonemang med SIM-kort. Du behöver inte längre ha fast telefon för att larmdosan ska kunna kopplas in.

 

Hur fungerar kontrollen av trygghetstelefonen?

Den digitala trygghetstelefonen sänder signaler minst varannan minut, vilket gör att vi har ständig kontroll på funktionerna i larmdosan och mobil-kommunikationen. Vi får meddelande om något fel uppstår, och larmansvariga åtgärdar uppkomna fel i den mån det är möjligt. Du debiteras ingen kostnad för kontrollfunktioner

.

Är jag garanterad att trygghetstelefonen alltid fungerar?

Nej, vi kan inte garantera att det alltid fungerar. Blir det strömavbrott har larmdosan en batterifunktion som räcker i 400 timmar.

 

Din trygghetstelefon kommunicerar via mobilnätet och har ett SIM-kort som söker på alla mobiloperatörers telemaster. Om alla mobilnät skulle sluta att fungera samtidigt, kommer din trygghetstelefon inte att fungera.

 

Vid långvarig problematik gör hemtjänsten en bedömning om alternativ lösning. 

 

Hur fungerar min trygghetstelefon?

Du får en larmdosa med högtalarfunktion, så du kan tala om för personalen vad du behöver hjälp med. Du får ett armband som fästes på handleden, där själva larmknappen sitter. När du behöver hjälp trycker du på larmknappen och du hör personal från trygghetscentralen i högtalaren. Du behöver inte vara i samma rum, det hörs ändå. Om trygghetscentralen inte skulle höra dig, kontaktar de hemtjänsten som åker hem till dig, för att kontrollera vad som hänt. Var aldrig rädd för att trycka på larmknappen, hellre en gång för mycket, än en gång för lite.

 

Hur långt fungerar min trygghetstelefon?

Din larmknapp har en räckvidd om cirka 100 meter utifrån var din larmdosa är placerad i bostaden. Kontrollera gärna räckvidden. Gå exempelvis ut till brevlådan och soptunnan och tryck på larmknappen, då får du vetskap om det fungerar. Till trygghetscentralen säger du att du "provlarmar". Kommer du inte fram till trygghetscentralen är räckvidden inte tillräcklig.

 

Hur förvaras min nyckel till bostaden?

Nyckel till bostaden placeras i en så kallad "nyckeltub" eller i hemtjänstens lokal.

 

Vem kommer när jag larmar?

Det är kommunens hemtjänst som kommer när du larmar. Trygghetstelefon ingår inte i de insatser där du kan välja utförare. När du trycker på larmknappen kommer kommunens hemtjänst, och för eventuellt andra hemtjänstinsatser kommer det företag du har valt som utförare.

 

Vad kostar det?

Kostnaden fastställs årligen. Se avgiftsbroschyren under "relaterad information" för aktuell kostnad.

 

Kostnaden räknas in i ditt avgiftsutrymme, vilket innebär att det kan inrymmas i ditt så kallade högkostnadsskydd för insats via hemtjänst (maxtaxa). 

 

Kan jag lita på att hemtjänsten kommer?

Ja, det kan du. Vi garanterar att larmcentralen svarar inom 5 minuter när du har larmat, och att hemtjänsten är hemma hos dig inom 30 minuter från det att vi fått information från larmcentralen dagtid, under förutsättning att det råder normala väder- och trafikförhållande.

 

På kvällar och nätter, mellan kl 22-07, garanterar vi att vi är hos dig inom en timma, med undantag för boende på Malmön där det kan dröja ytterligare tid beroende på färjeförbindelse.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Maria ÅS

Chef

Äldreomsorgen


maria.as@sotenas.se

0523 - 66 45 86