Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Korttidsvistelse

Marshmallows på grillspett över eld.

Korttidstillsyn skolungdom över 12 år

Skolbarn med vissa typer av funktionsnedsättningar som har fyllt 12 år, kan ha rätt till fritidsverksamhet i form av korttidstillsyn. Detta kan vara i anslutning till skoldagen och/eller under lov. Korttidstillsyn är en insats enligt LSS.


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Du som har funktionsnedsättning kan få bo någon annanstans än hemma under en kortare eller längre period. Du kan få nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger. Du kanske behöver byta miljö och träffa andra, eller kanske behöver dina anhöriga vila och avlastning.


Det vanligaste är att korttidsvistelsen sker regelbundet, till exempel en gång i månaden, men det kan också vara bara vid ett tillfälle.


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Hur ansöker jag?

Har du frågor eller vill ansöka om insatsen kan du prata med en biståndshandläggare. Ring Servicecenter för att komma i kontakt med en handläggare. Du kan också ansöka via den den digitala ansökningsblanketten du finner här på sidan under rubriken "Relaterad information".

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll