Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Mottagare av folkhälsopriset

Kollage av mottagare av folkhälsopriset.

2024 - Mulleskogen

Motivering: "Mulleskogen tilldelas 2024 års folkhälsopris, där ideella krafter varit drivande i att skapa en aktiv mötesplats för alla invånare och besökare i Sotenäs kommun. Här finns utegym, hinderbana för barn och grillplats att mötas vid".

2023 - Carina Persson

Motivering: "Carina Persson tilldelas 2023 års folkhälsopris, för sitt framstående arbete med att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa och stödja efterlevande. Carina Persson miste sin son i självmord och har sedan 2017 varit engagerad i SPES för att hjälpa andra efterlevande. Carina vill bryta tystnaden och tabut kring psykisk ohälsa och självmord och hennes erfarenhet kan genom nätverket hjälpa andra i samma situation.Varje år drabbas omkring 15 000 svenskar av en närståendes självmord. Förluster som för med sig trauman och komplex sorg som rymmer svåra känslor och ofta tar lång tid att bearbeta. Efterlevande vid självmord är en högriskgrupp för såväl psykisk ohälsa som ytterligare suicid.Carinas engagemang gör skillnad för människors liv."

2022 - Hunnebostrand-Kungshamns Bridgeklubb

Motivering: ”Hunnebostrand-Kungshamns Bridgeklubb tilldelas 2022 års folkhälsopris, då de genom sitt engagemang bidrar till en god gemenskap i Sotenäs. Bridgeklubben anordnar tävlingar och kurser för såväl nybörjare som för veteraner, vid bridgebordet stimuleras minnet högt upp i åldrarna. Hunnebostrand-Kungshamns bridgeklubb är en av de mest aktiva klubbarna i Bohuslän med cirka 100 medlemmar där 18 till 90 åringar möts och spelar tillsammans. En social mötesplats som förenar många generationer i Sotenäs kommun.”

2021 - Agnetha Hellgren

Motivering: Agnetha Hellgren tilldelas 2021 års folkhälsopris då hon under många år har arbetat med folkhälsa i olika former, bland annat har Agnetha bedrivit körsång, konserter, yogapass och varit engagerad i Kalles kaviar cup. Agnethas arbete bidrar till att öka det psykiska måendet, ger fysisk träning och social samvaro som når många människor, ett viktigt arbete som bidrar till folkhälsan i Sotenäs.

2019- Monica Hansson och Lars Jagetun

Motivering: Lars Jagetun och Monica Hansson från Sotenäs Golfklubb tilldelas 2019 års folkhälsopris för sina utmärkta insatser inom fysisk och mental aktivitet för alla grupper i samhället. Lars och Monica påvisar vikten av att möta alla och värnar för att fler människor ska få möjligheten att röra på sig samt skapa ett socialt liv som är viktiga komponenter för såväl fysisk som psykisk hälsa.

2018 - Föreningen Linus och Lina

Motivering: Linus och Lina får 2018 års folkhälsopris för sitt långvariga arbete med barn och ungdomar i utsatta miljöer. Med stort engagemang och gott bemötande bidrar de till att stärka ungas hälsa och välbefinnande.

2017 - Föreningen AXEL

Motivering: Föreningen AXEL får 2017 års folkhälsopris för att med engagemang, intresse och gott bemötande vara ett stöd för äldre personer och därmed bidra till ökad hälsa och välbefinnande hos en stor målgrupp.

2016 - Helene Stensson och Cecilia Larsson

Motivering: Helene Stensson och Cecilia Larsson får 2016 års folkhälsopris för att med ett fantastiskt engagemang och initiativtagande bidragit till att Sotenäsborna välkomnat nyanlända till vår kommun. Med stor medmänsklighet har aktiviteter skapats och integration och hälsa främjats. 

2015 - Gunilla Lysell

Motivering: Gunilla Lysell får 2015 års folkhälsopris för sitt mångåriga och hängivna arbete med att leda gymnastikgrupper för pensionärer både i vatten och på land. Med glädje och engagemang bidrar hon till ökat välmående för många Sotenäsbor.

2014 - Hjärt- och lungsjukas förening i Sotenäs

Motivering: Hjärt- och lungsjukas förening i Sotenäs får 2014 års folkhälsopris för sitt arbete med att utbilda allmänheten i hjärt- och lungräddning och användande av hjärtstartare. Arbetet bidrar till ökad trygghet och möjlighet att snabbt rädda liv.

2013- Christina Karlsson.

Motivering: Christina Karlsson får 2013 års folkhälsopris för sitt mångåriga arbete med gymnastikgrupper för både barn och vuxna. Hennes engagemang och inspirerande sätt har bidragit till ökad hälsa, såväl fysiskt som psykiskt hos många Sotenäsbor i alla åldrar.

2012 - Hörselskadades förening i Sotenäs.

Motivering: Hörselskadades förening i Sotenäs får 2012 år folkhälsopris för sitt stora engagemang och arbete med att på olika sätt ge stöd, hjälp och råd till hörselskadade i alla åldrar. Genom sitt arbete bidrar föreningen till ökad livskvalité för en stor grupp människor.

2011 - Patrik Rasmussen med personal på Tumlaren.

Motivering: Patrik Rasmussen med personal tilldelas 2011 års folkhälsopris för sitt fina arbete med att göra Tumlaren till en attraktiv och tillgänglig anläggning för friskvård och hälsa i Sotenäs.

2010 - Ivar Fjeldbo, postumt.

Motiveringen: "Ivar Fjeldbo tilldelas postumt 2010 års folkhälsopris för sitt målmedvetna arbete med att ge Sotenäsborna tillgång till skog och mark. Han stora passion för naturupplevelser, friluftsliv och kulturmiljöer har stimulerat till friskvård, ökad hälsa och spännande vandringar i tid och rum".


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll