Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Separation, skilsmässa

Pappfigur håller brustet hjärta.

Om du ska skiljas vänder du dig till tingsrätten i Uddevalla. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make/maka.

 

Om ni har hemmavarande barn under 16 år får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år. Om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått måste ni bekräfta till tingsrätten att ni fortfarande vill skiljas. Om tingsrätten inte fått in en sådan bekräftelse inom ett år från betänketidens början blir det ingen skilsmässa utan domstolen avskriver målet.

 

Om ingen av er har hemmavarande barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom omedelbart. Om ni vill kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

 

Ytterligare information och blanketter hittar du på Uddevalla tingsrätts hemsida.

 

Samarbetssamtal

Vid en separation eller skilsmässa erbjuder Individ- och familjeomsorgen samarbetssamtal i syfte att få ett fungerade samarbete kring barnen. Det är bland annat viktigt att komma överens i boende- och umgängesfrågor och kanske också vårdnaden.

 

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder samtal för hjälp och stöd till er som par som vill få det bättre i er relation.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Individ- och familjeomsorg - ifo