Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vårdnad, boende & umgänge

Liten barnhand håller i pekfingret på vuxens hand

Det är föräldrarnas ansvar att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barnets bästa för ögonen. Ibland har föräldrar som separerar svårt att komma överens om var barnet ska bo och hur och när föräldrar och barn ska träffas. Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa till när sådana frågor och problem uppstår.

 

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, boendet och umgänget för barnet/barnen kan ni skriva avtal om det. Avtalet ska godkännas av en familjerättssekreterare hos Individ- och familjeomsorgen och det blir då juridiskt bindande precis som en dom.

 

Ni som föräldrar kan själva göra en anmälan om gemensam vårdnad direkt i de fall då det inte tidigare finns dom eller avtal om vårdnaden.


Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar inte är överens kan familjerätten i kommunen erbjuda samarbetssamtal. Om ni trots samarbetssamtal inte kommer överens kring vårdnaden, boendet och umgänget kan ni vända er till tingsrätten som avgör utifrån barnets bästa.

 

Informationssamtal

Innan föräldrar inleder tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge ställs krav på att föräldrarna ska ha deltagit i informationssamtal. Domstolen kan avvisa ärenden om informationssamtal inte genomförts. Föräldrar ansvarar själva för att boka tid hos familjerättssekreterare. Syftet med samtalen är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder, att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning samt informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet.

 

Informationssamtal ska i första hand ske vid ett gemensamt samtal med föräldrarna, men kan, när det finns särskilda skäl, ske enskilt. Efter genomfört informationssamtal utfärdas ett intyg att uppvisa för tingsrätten i det fall man önskar driva domstolsprocessen vidare. Informationssamtal är kostnadsfria.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll