Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vårdnad, boende & umgänge

Liten barnhand håller i pekfingret på vuxens hand

Det är föräldrarnas ansvar att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barnets bästa för ögonen. Ibland har föräldrar som separerar svårt att komma överens om var barnet ska bo och hur och när föräldrar och barn ska träffas. Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa till när sådana frågor och problem uppstår.

 

Samarbetssamtal och rådgivning

Individ- och familjeomsorgen erbjuder föräldrar, som vill kunna samarbeta bättre kring barnet/barnen, möjlighet till frivilliga och kostnadsfria samarbetssamtal.


Vi erbjuder också rådgivningssamtal via besök eller telefon. Vid besök bör båda föräldrarna till barnet/barnen vara med.


Avtal

Om ni som föräldrar är överens om vad som är bäst för barnet/barnen angående vårdnad, boende och umgänge kan vi hjälpa till att skriva avtal som blir juridiskt bindande. Avtal som godkänts av Individ- och familjeomsorgen gäller på samma sätt som beslut i domstol. Avsikten med Individ- och familjeomsorgens godkännande är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet verkligen är till barnets bästa, då avtalen har vittgående juridiska konsekvenser.


Individ- och familjeomsorgen kan endast godkänna avtal som avser barn som är folkbokförda i kommunen.


Vårdnads-, boende- och umgängestvister

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor finns möjlighet att stämma den andra parten i tingsrätten. Före tingsrätten avgör frågan begär de en utredning av Individ- och familjeomsorgen. Tingsrätten kan även besluta om att samarbetssamtal ska genomföras hos Individ- och familjeomsorgen.


I samband med en utredning träffar vi barn, föräldrar och referenter i syfte att få material för att kunna göra en bedömning av vad som är bäst för barnet och lämna förslag till tingsrätten. I utredningsarbetet är barnets behov och intressen i fokus. Barnets viljeyttringar finns med i utredningen och bedöms utifrån barnets ålder och mognad. Under utredningen träffar vi föräldrarna i gemensamma samtal och/eller enskilda samtal. Vi träffar barnet hos båda föräldrarna och vi träffar barnet enskilt.


Individ- och familjeomsorgen sammanställer materialet med rekommendation om beslut till tingsrätten. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och tillfälle att lämna synpunkter.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll