Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Samarbetssamtal

Liten pojke med lika stor teddybjörn

Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrar att, efter en separation eller vid nya familjebildningar, hitta lösningar kring vårdnad, boende och umgänge som är bra för barnen. Det finns ingen regel för vad ett samarbetssamtal behöver innehålla utan det fokuserar på att föräldrar ska komma överens kring sitt/sina barn.

 

Samtalen kan ske på initiativ av en eller båda föräldrarna, som då själva kontaktar Individ- och familjeomsorgen.

 

I samarbetssamtalen deltar föräldrarna och en eller två samtalsledare. Föräldrarna och samtalsledarna planerar gemensamt samtalens form, innehåll och syfte. Antalet samtal varierar; några kanske träffas vid något enstaka tillfälle och andra i en serie samtal. Föräldrarna har möjlighet att skriva avtal om det de kommer överens om i samarbetssamtalen.

 

Samarbetssamtal kan även ske genom att tingsrätten, efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan, ger Individ- och familjeomsorgen detta uppdrag genom en remiss. Förutsättningen är att ingen av föräldrarna motsätter sig samarbetssamtal.

 

Samarbetssamtal är en service som kommunen tillhandahåller för de föräldrar som önskar det. Samtalen är kostnadsfria och frivilliga. Samtalen omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt. Samarbetssamtal dokumenteras inte om det inte är på uppdrag av tingsrätten.

 

Om du är intresserad av att få veta mer om samarbetssamtal eller boka tid är du välkommen att ringa till Individ- och familjeomsorgen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll