Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Adoption

Del av en jordglob

Adoption innebär att ta emot ett barn som sitt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Vem kan adoptera?

För att få adoptera ett barn måste du/ni:

 • vara lägst 25 år och högst 42 år vid ansökningstillfället
 • vara gift eller registrerad partner, om man vill adoptera gemensamt
 • ha ett medgivande från socialnämnden

 

Hur går det till?

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få adoptera behöver du/ni ha ett medgivande av Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun, och innan du/ni kan få det genomför nämnden en utredning.

 

Innan utredningen kan påbörjas måste du/ni ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med föräldrautbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov samt visa på vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn. Du/ni får hjälp av familjerättssekreteraren med vilken utbildning du/ni ska gå.

 

En medgivandeutredning görs av två anledningar. Dels är utredningen Omsorgsnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera.

 

Vad innebär en utredning?

 • en beskrivning av dig som person
 • föräldraförmågan
 • kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov
 • hälsa, ålder, personliga egenskaper och förmåga till samspel
 • motiv till adoption
 • parförhållandet (för sökande par) samt tidigare förhållanden
 • socialt nätverk
 • deltagande i föräldrautbildning

Efter utredningen

När utredningen är klar beslutar Omsorgsnämndens arbetsutskott om du/ni ska få medgivande att adoptera. Omsorgsnämndens arbetsutskott består av utsedda politiker som bland annat beslutar om familjerättsliga frågor. Om du/ni får medgivande så gäller det i två år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs Omsorgsnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

 

Att överklaga ett beslut

Om Omsorgsnämndens arbetsutskott inte godkänner dig/er som adoptivförälder kan du/ni överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Hur man går till väga står i beslutet som delges dig/er.

 

Adoption av närståendes barn

Om man önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerade partners barn ska man vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från Omsorgsnämnden. För att Omsorgsnämnden ska kunna yttra sig behöver en familjerättssekreterare göra en utredning av barnets och din livssituation. Utredningen lämnas till Omsorgsnämnden, som beslutar om ansökan ska tillstyrkas eller inte. Därefter skickas yttrandet till tingsrätten, som beslutar i målet.

 

Om du vill veta mer om adoptioner är du välkommen att ta kontakt med en familjerättssekreterare hos Individ- och familjeomsorgen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll