Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Budget- och skuldrådgivning

Blond korrtårig kvinna står framför buske med röda bär.

Det är Maria Zetterberg du träffar om du vänder dig till oss med ekonomiska problem.


Hjälp finns att få

Alla kan få problem med sin ekonomi och behöva stöd och hjälp för att reda ut sin situation. Budget- och skuldrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Rådgivning hos oss är gratis och vi har tystnadsplikt.


Hos oss kan du få hjälp med att:

  • Göra en hushållsekonomisk översikt, så att du vet vart pengarna går.
  • Se över dina betalningsmöjligheter för att göra upp om en avbetalningsplan vid hyresskuld.
  • Få råd om hur utgifternas storlek kan förändras genom förändrat beteende.
  • Titta på hur du kan försöka få bättre villkor hos din kreditgivare.
  • Förbereda och hjälpa till vid en skuldsanering


Vem kan få skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du får leva på existensminimum under fem år.

 

Alla inkomster utöver denna nivå går till att betala skulderna. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig att titta på hur dina möjligheter till skuldsanering ser ut. Mer information om skuldsanering finns på Kronofogdens webbplats.

 

Information till grupper

Budget- och skuldrådgivaren har också möjlighet att informera grupper i exempelvis skolan, olika föreningar och på arbetsplatser.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll