Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Dödsboanmälan och bouppteckning

Två brinnande ljus.

När en person har avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckning ersättas med en dödsboanmälan.

 

Om den avlidne var gift så tar man hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods, när man bedömer tillgångarna.

 

Dödsboanmälan kan inte göras om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt samt att dödsboanmälan bör undvikas om efterarv enligt lag föreligger eller testamente finns.


Dödsboanmälan görs av Individ- och familjeomsorgen och är, till skillnad från en bouppteckning, kostnadsfri. Den upprättas av en handläggare och ska inom två månader efter dödsfallet lämnas till Skatteverket.

 

Begravningskostnad

Begravningskostnaden är en prioriterad kostnad och ska alltid betalas i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Tänk också på att stoppa alla autogirobetalningar så att det inte dras någonting från kontot per automatik.

 

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad hos socialtjänsten. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med högst 50 procent av basbeloppet. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Individ- och familjeomsorg - ifo

Camilla Hansson

Handläggare, Individ- och familjeomsorgen


camilla.hansson@sotenas.se

0523 - 66 43 97