Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Begravning

Tända värmeljus på rad.

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning. Här får du mer information om vad du behöver tänka på inför begravningen.

 

Begravningslag

Tiden mellan dödsfallet och begravningen eller kremeringen får vara högst 30 dagar. Detta är en lag som gäller sedan 1 maj 2012.

 

Begravningsbyrå

En begravningsbyrå kan hjälpa dig med både de formella och praktiska frågorna kring en begravning. Begravningsbyrån kan antingen ta hand om hela begravningen eller delar av den.

 

Begravning i Svenska kyrkan

En avliden person som tillhör Svenska Kyrkan ska begravas enligt Svenska Kyrkans ordning, om den avlidne inte önskat något annat. Före begravningsgudstjänsten kontaktar prästen de närmast anhöriga för ett samtal.  

 

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns inte några bestämmelser om hur en sådan begravning ska utformas eller vem som får vara begravningsförrättare.

 

Begravning enligt annan ordning i annat trossamfund

Begravning enligt annat trossamfunds ordning hålls om den avlidne tillhörde samfundet och om den avlidne inte önskat en annan ordning.

 

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett särskilda ombud som ska företräda deras intressen. Ombudets uppgifter är bland annat att:

 • Se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande.
 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter. 

Begravningskostnader

Om den avlidne personen var folkbokförd i Sverige har han eller hon rätt till en kostnadsfri gravplats, oavsett trostillhörighet. Gravplatsen finansieras genom den allmänna begravningsavgiften, som personen har betalat via skatten.

Vad ingår i begravningsavgiften?

I begravningsavgiften ingår

 • bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • transporter inom Göteborg efter bisättning
 • kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
 • kremering
 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • gravplats i 25 år.

Vad täcker kyrkoavgiften?

Om den som avlidit tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • bärare av kistan.

Vad betalar dödsboet?

Dödsboet betalar kostnaderna för

 • kista och eventuell urna
 • svepningsarbete
 • transport till bisättningslokal
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • mat och dryck vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckningskostnader
 • begravningsbyrå

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll