Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ombyggnation Hunnebohemmet

Exteriörbild av Hunnebohemmet  ovanifrån.

Hunnebohemmet

Den 17 juni 2021 beslutar Kommunfullmäktige att utbyggnation om totalt 24 lägenheter ska ske i direkt anslutning till Hunnebohemmet och att ombyggnation av befintliga lokaler därefter sker. Beslutet innebär att evakuering av de äldre till stor del kommer kunna ske till nybyggnationen.


Vill du läsa mer om vad som hänt tidigare i projektet klicka här


Nuläge:

211129: Upphandling av arkitekt och projekteringsledare pågår och förväntas vara klar till årsskiftet. Projektering startar sedan och förväntas pågå under hela 2022. Trolig byggstart blir 2023. Parallellt med upphandlingen pågår omvärldsbevakning samt inventering av verksamheternas behov. Referensgrupper är startade och de kommer involveras alltmer under projektets gång.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll