Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Korttidsboende

Tegelbyggnad med buskar och träd utanför.

Du som har funktionsnedsättning och behöver korttidsvistelse kan vistas tillfälligt på ett korttidshem eller korttidsboende. Korttidsvistelsen är ett biståndsbedömt beslut enligt socialtjänstlagen. Beslutet om korttid är alltid tidsbegränsat.

Korttidsboende kan ha flera olika funktioner, till exempel:

 

  • tillfälligt boende under en planeringsfas, i väntan på annat boende
  • växelboende för att avlasta anhöriga
  • avlösning/anhörigstöd när anhöriga behöver avlastning tillfälligt eller akut
  • vård i livets slutskede när man inte väljer att vara i sitt hem
  • boende i samband med en intensiv rehabiliteringsperiod

 

På Hunnebohemmet i Hunnebostrand finns kommunens korttidsenhet. Utifrån dina omsorgsbehov ger personalen dig den vård och omsorg du behöver. Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att personalen tillsammans med omsorgstagaren strävar efter att upprätthålla eller förbättra kroppsfunktioner. 

Målsättningen är att du ska uppleva en trygg vistelse hos oss, Vårdpersonalen har goda kunskaper och erfarenheter inom vård och omsorg, samt hälso- och sjukvård. All personal lyder under sekretess-lagstiftningen och har tystnadsplikt.


Besökstider

Kontakta korttidsenheten för att boka besök på avsedd besöksplats. Tfn: 0523-66 43 54


Hur ansöker jag?

Du som behöver hjälp och stöd i vardagen kan kontakta kommunens biståndshandläggare via servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Alexandra Gustafsson

Enhetschef Hunnebohemmet


Alexandra.Gustafsson@sotenas.se

0523 - 66 43 31