Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Historik- Hunnebohemmets ombyggnation

Exteriörbild av Hunnebohemmet.

Under 2015 började en ny äldreomsorgplan tas fram och med den studerades de olika boenden för äldre vi då hade i kommunen.

 

I planen som antogs 2016 beslutades att Bankeberg skulle säljas och Hunnebohemmet i Hunnebostrand samt Kvarnberget i Kungshamn tillsammans skulle utgöra kommunens särskilda boenden (SÄBO).

 

Kvarnberget har idag ändamålsenliga lokaler för SÄBO-verksamhet, medan Hunnebohemmet behöver byggas om för att möta dagens behov. Hunnebohemmet är cirka 5000 kvm stort och togs i bruk av Landstinget 1982, då byggt som ett klassiskt sjukhem.

 

Idag äger kommunen fastigheten som bedrivs som ett SÄBO med korttidsenhet. Totalt finns 40 rum fördelat på fyra enheter där alla inte har egen dusch eller WC. Utöver boenden finns ett tillagningskök, dagverksamhet, rehabenhet samt administrativa lokaler i byggnaden.

 

Under 2016 anlitades en arkitekt som började studera Hunnebohemmet och dess möjlighet till ombyggnation. Dessa planer kom sedan att presenteras under 2017. men underlaget var inte helt utrett för att få till de antal platser inom SÄBO som befolkningsprognosen pekade mot. Det pågick även samtidigt omorganisation i förvaltningsgrupperna och projektet lades därmed på is till hösten 2018.

 

Under hösten 2018 togs projekteringen upp på nytt. Nu bildades personalgrupper som fick vara med och utforma hur deras lokaler skulle se ut. Man studerade även befolkningsprognosen för att utreda om antalet platser skulle räcka. Under våren 2019 arbetade kommunen internt med personalgrupper samtidigt som en upphandling av arkitekt och övriga projektörer pågick.

 

Upphandlingen var klar sommaren 2019 och i augusti startade projekteringen upp. Under hösten arbetades en programhandling fram tillsammans med verksamhetsrepresentanter och de olika projektörerna. Alla tekniska installationer i fastigheten inventerades såsom el, ventilation, värmesystem, avlopp med mera.

 

Politiska beslut gällande fortsättning med programhandlingen skulle tas under våren 2020 samtidigt som Corona slog till. Projektet tog då en paus. Under denna tid fortsatte kommunens utredningar gällande behovet av antalet SÄBO-platser, vilket resulterade i ett nytt beslut från kommunfullmäktige sommaren 2021. Beslutet innebär att förutom ombyggnation av den befintliga byggnaden så ska fastigheten byggas ut med irkca 24 lägenheter för att tillgodose det framtida behovet av SÄBO-platser. De nybyggda platserna ska även användas som evakuering under ombyggnationen, då inga andra möjligheter finns inom kommunen. Därmed behöver tillbyggnaden ske först, följt av en renovering av den befintliga byggnaden.


En ny detaljplan som tillåter utbyggnation har tagits fram och vann laga kraft sommaren 2021.

 

Projektet förväntas vara helt klart någon gång kring 2026/2027 och då ska det finnas ca 60 fullt utrustade lägenheter med egen dusch, wc och pentry. Lägenheterna ska fördelas på totalt 6 enheter där en enhet ska utgöra korttidsplatser. Samtliga enheter och lägenheter ska vara anpassade för personer med demenssjukdom samt med väl fungerande och lättillgänglig utemiljö.


Utöver boenden ska tillagningskök finnas kvar på boendet samt lokaler för kommunens personal inom hemtjänst, rehab- samt sjuksköterskeenhet.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll