Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ombyggnation Hunnebohemmet

Exteriörbild av Hunnebohemmet  ovanifrån.

Hunnebohemmet

Den 17 juni 2021 beslutar Kommunfullmäktige att utbyggnation om totalt 24 lägenheter ska ske i direkt anslutning till Hunnebohemmet och att ombyggnation av befintliga lokaler därefter sker. Beslutet innebär att evakuering av de äldre till stor del kommer kunna ske till nybyggnationen.


Vill du läsa mer om vad som hänt tidigare i projektet klicka här


Nuläge:

 

2024-05-01:

Under mars 2024 intervjuades de sju entreprenörer som lagt anbud och efter utvärdering av både anbud och intervju så tecknades kontrakt med Byggdialog AB i april 2024.

 

Nu väntar arbetet att starta upp detaljprojektering tillsammans med Byggdialog och vår förhoppning är att byggstart ska ske innan årets slut.

 

2023 hösten:

Arbetet med projektering och framtagning av systemhandling har fortsatt.

Senare under hösten 2023 togs beslut att upphandlingsform av byggentreprenör skulle göras i samverkan/partnering. Denna process startades upp i oktober 2023 när förfrågan skickades ut.

Totalt visade 8 entreprenörer intresse och bjöds in till en första dialog. Därefter valde 7st att gå vidare och lämna anbud.

 


2023-01-03:

Sedan vi senast skrev om projektet, så har arbetet tillsammans med arkitekt fortlöpt enligt plan. Planlösning och gestaltning har arbetats fram tillsammans med referensgrupper och representanter från verksamheterna.

 

Under hösten 2022 har övriga konsulter (Konstruktör, VVS, El, Brand och Ventilation mfl.) upphandlats och ett första startmöte hölls i november. Nu arbetar konsulterna tillsammans med arkitekt för att samordna ritningar med teknik och konstruktion. Systemhandling för projekt ska vara klar under våren 2023 för att möjliggöra en upphandling för en byggentreprenad.

 

2022-02-10:

Upphandlad Arkitekt är what! Arkitektur Handelsbolag som är ett mindre arkitektkontor med cirka 10st anställda med säte i Göteborg. De har tidigare arbetat både med projekt gällande SÄBO och skolor i Göteborgstrakten. Det har även nyligen varit delaktiga i en stor utredning för Göteborgs Stad gällande framtidens boende för äldre.


Det var relativt många arkitektfirmor som var med och lämnade anbud och uttagningskriterier har både varit lägsta pris men också poängsättning via personlig intervju. De två arkitekterna som ska vara med i projektet har imponerat med sin kunskap och kommunen ser fram emot detta samarbete.


För hjälp med styrning i projektet har även en projekterings- och byggledare handlats upp. Företaget som vann den upphandling är Andersson & Nielsen AB som är en ingenjörsbyrå med säte i Brodalen Lysekils Kommun. Detta tycker vi är extra kul att en så pass lokal firma vann upphandlingen som vi tror kommer bidra mycket positivt till projektet.

Nästa vecka startar arbetet upp på allvar då det första interna projekteringsmötet ska hållas mellan Arkitekt, projekteringsledare och kommunen.


Vårt nästa mål är att presentera en ny tidplan för det fortsatta arbetet.


2021-11-29:

Upphandling av arkitekt och projekteringsledare pågår och förväntas vara klar till årsskiftet. Projektering startar sedan och förväntas pågå under hela 2022. Trolig byggstart blir 2023.


Parallellt med upphandlingen pågår omvärldsbevakning samt inventering av verksamheternas behov. Referensgrupper är startade och de kommer involveras alltmer under projektets gång.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll