Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Verksamheter för stöd och hjälp

Händer som håller varandra.

För dig som bor i Sotenäs kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.


Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Hos Individ- och familjeomsorgen kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.


Elevhälsan inom skolan

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.


#minframtid

#minframtid är en verksamhet som arbetar tillsammans utifrån en lokal överenskom­melse mellan Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen.


Målsättningen är att samtliga ung­domar mellan 16-24 år
ska vara sysselsatta med studier, arbete el­ler andra arbetsmarknadsinsatser för att klara sin egenförsörjning samt etablera sig på arbetsmarknaden.


#minframtids uppdrag är att kunna erbjuda ungdomar flexibla och lämpliga individuella insatser utifrån deras olika behov, förutsättningar och önskemål.


Familjecentralen i Sotenäs

På Familjecentralen Fyren finns flera verksamheter under ett och samma tak. Här finns BVC, öppen förskola och socialt stöd och råd. Familjecentralen vänder sig till blivande föräldrar och till familjer med barn mellan 0 och 6 år.


Linus och Lina

Linus & Lina är Hela människans gruppverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk och/eller psykisk sjukdom. Här får barn och ungdomar hjälp att hantera sin familjesituation.


Kontaktuppgifter:

Linus och Lina -stödgrupp
sotenas.linuslina@svenskakyrkan.se


Ungdomsmottagningen i Sotenäs

Ungdomsmottagningen finns till för alla ungdomar mellan 13 och 24 år.


Personalen på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt och de flesta besök är kostnadsfria.


På ungdomsmottagningen kan du få hjälp, råd och stöd med till exempel preventivmedel, relationer, provtagningar, prata om hur du mår, sexualitet och livsstilsfrågor.


Ungdomsmottagningen ligger i Närhälsans lokaler på Vårdcentralen i Kungshamn och där arbetar barnmorska, sjuksköterska och kurator.

 

Ungas psykiska hälsa

Ungas psykiska hälsa på Kvarterskliniken i Tanum är till för barn mellan 6-17 år som har milda psykiska besvär, som till exempel mer ledsen än vanligt, svårt att hantera oro, stress och ångest, svårt att hantera ilska och aggressioner. Både barn och föräldrar kan vända sig till Ungas psykiska hälsa. Man erbjuder både individuell behandling och behandling i grupp. Man behöver inte vara listad på vårdcentralen för att komma till Ungas psykiska hälsa på Kvarterskliniken.

 

Kontaktuppgifter:

Via kontaktformulär på kvarterskliniken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via telefon på 031-320 34 25

 

Mini-Maria

Mini-Maria finns för dig som är ung, 13-21 år, och har frågor eller problem som rör alkohol, droger eller spel om pengar. Även du som närstående är välkommen. På Mini-Maria arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare tillsammans för att hjälpa dig och dina närstående med råd, stöd och behandling.

 

Du behöver ingen remiss eller biståndsbeslut från socialtjänsten för att komma till Mini-Maria. Alla besök är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

 

Öppettider: Tisdag 09.00–16.00 Jämna veckor

Besöksadress: Hvitfeldtsgatan 23, 456 31, Kungshamn

Telefonnummer: 010-4415270

 

Lotsen

Vi finns till för dig som är förälder till barn mellan 7 och 12 år.

 

Vi erbjuder:

  • Enskilda samtal
  • Parsamtal
  • Familjesamtal

 

Vi hjälper dig med frågor och funderingar om dinfamiljesituation. Det är ni föräldrar själva sombestämmer vad samtalet ska handla om. Första samtalet handlar dock om ditt bekymmer.

 

Samtalen är frivilliga och ingen registrering sker.

 

Kontaktuppgifter:
Mariann Lindkvister, leg psykolog
Mobil: 070-549 96 16
mariann.lindkvister@sotenas.se

 

Gun Högsta Olsson,socialpedagog/familjebehandlare
Mobil: 072-203 00 66
gun.olsson@sotenas.se

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll