Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Skolsocialt team

Sotenäs skolsociala team

Att ha barn som inte vill gå till skolan kan vara ett bekymmer för många vårdnadshavare. Skolsociala teamet är en stödfunktion för barn och deras familjer som av olika anledningar inte kommer till skolan och riskerar en problematisk skolfrånvaro.

Hos skolsociala teamet får familjer hjälp att skapa bättre förutsättningar för barnets skolgång och öka skolnärvaron. Du som vårdnadshavare får hjälp och stöd för att kunna stötta och vägleda ditt barn.

Exempel på stöd vi erbjuder:

  • Rådgivande och kartläggande samtal.
  • Regelbunden uppföljning med barn, vårdnadshavare och skola.
  • Stöd vid kontakt och samverkan med skolan, myndigheter och vårdgivare.
  • Hjälp och stöd för att ta fram rutiner som underlättar vardagen och skolgången, exempelvis rutiner med läxor, sömn eller att passa tider.

 

Det är frivilligt att samarbeta med skolsociala teamet och en förutsättning är att du som vårdnadshavare är delaktig. Skolsociala teamet finns till för barn i grundskolan och deras familjer från årskurs 1-9.

Så arbetar vi

Du som vårdnadshavare kan kontakta skolsociala teamet för rådgivning via telefon eller mail utan att skolan behöver vara inkopplad.

 

När skolsociala teamets arbete inleds utformas samarbetet tillsammans med er som familj utifrån era behov. Stöd och samtal kan ske på skolsociala teamets kontor, hemma hos er eller på annan lämplig plats. Stödet sker genom regelbundna samtal och kontinuerlig uppföljning med skolan. Vid en stödinsats är alltid skolan informerad om att insatsen pågår.

Kontakta oss

Du som vårdnadshavare kan kontakta oss direkt för rådgivning och stöd. Det år också möjligt för elevhälsoteamet på ditt barns skola att föreslå att vi ska samarbeta.

 

Besöksadress

Åsenberget 5

456 31 Kungshamn

 

Använd ingången till matsalsbyggnaden vid Åsenskolan och ta vänster mitt emot entrén till matsalen.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

SkolsocialT team

Anna Persson

Skolsocialt team

 

anna.persson@sotenas.se

0722288705

Joakim Linder

Skolsocialt team

 

joakim.linder@sotenas.se

0702087680