Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Misstanke om att barn far illa

Person sitter med huvud mot knä på brygga.

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa eller verkar behöva stöd?

Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till Individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten).

 

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till Individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

 

Du som känner oro för ett barn eller en ungdom kan kontakta Individ- och familjeomsorgen för att anmäla och/eller få vägledning kring vad du kan göra.


Om du vill kan du välja att vara anonym, men då är det viktigt att du aldrig säger ditt namn. Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för Individ- och familjeomsorgen att ta ny kontakt om det framkommer oklarheter.

 

Du kan lämna en orosanmälan både muntligt och skriftligt. På denna sida finns en blankett som du kan använda om du vill lämna en skriftlig anmälan.

 

Om situationen är av det mer akuta slaget och du behöver anmäla din oro efter kontorstid kan du vända dig till Sociala jouren.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Individ- och familjeomsorg - ifo

Social jour

0522 - 69 74 44


Telefontid:

måndag–torsdag kl. 16.30 - 23.00
fredag kl. 15.30 - 02.00
lördag kl. 16.00 - 02.00

söndag kl. 16.00 - 23.00


Övrig tid nås socialjouren via SOS Alarm, 112