Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vilket stöd kan man få?

Du som har behov av stöd och hjälp kan ansöka om till exempel hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. Du kan få hjälp med det du inte klarar själv för att erhålla en skälig levnadsnivå.

 

Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att det avseende ansökan inte finns begränsningar i vad man kan ansöka om det. Det är ditt behov av hjälp som styr vad du ansöker om. Handläggaren prövar sedan om det anses skäligt att du beviljas hjälpen som ett bistånd.

 

Det är vanligt att man ansöker om hjälp i hemmet så som städning, tvätt, renbäddning med mera samt även hjälp som rör din person såsom hygien, toalettbesök, dusch, förflyttning och hjälp att i iordningställa måltider.

 

Om man varit på sjukhus och behöver hjälp när man kommer hem igen kan man begära en vårdplanering. Då tar sjukhuset kontakt med kommunen och ett möte bokas in. Mötet sker via Skype (digital länk) och på mötet går man igenom vilket behov av hjälp du har när du kommer hem. Dina anhöriga kan vara med på mötet och möjlighet finns för dem att sitta tillsammans med kommunpersonalen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00