Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vilket stöd kan man ansöka om?

Du som har behov av stöd och hjälp kan ansöka om till exempel hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. Du kan få hjälp med det du inte klarar själv för att erhålla en skälig levnadsnivå.


Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att det avseende ansökan inte finns begränsningar i vad man kan ansöka om. Det är ditt behov av hjälp som styr vad du ansöker om. Handläggaren prövar sedan om det anses skäligt att du beviljas hjälpen som ett bistånd.


Om du varit på sjukhus och behöver hjälp när du kommer hem igen kan du begära en vårdplanering. Då tar sjukhuset kontakt med kommunen och ett möte bokas in. Mötet sker digitalt, och på mötet går man igenom vilket behov av hjälp du har när du kommer hem. Dina anhöriga kan vara med på mötet och möjlighet finns för dem att sitta tillsammans med kommunens handläggare.

 

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta biståndsenheten via Servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

BISTÅNDSENHETEN

Kontaktas via Servicecenter, eller via mejl till bistandsenheten@sotenas.se


Telefontid

Måndag - fredag: 08.30 – 09.30