Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Det är vanligt att man istället för att använda ordet demens pratar om kognitiv svikt.

 

Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet men är vanligare i hög ålder. Behovet av stöd varierar vid demenssjukdom och möjligheterna till stöd och omvårdnad anpassas efter behov.

 

Hur ansöker jag?

Du som behöver hjälp och stöd i vardagen kan kontakta kommunens biståndshandläggare via servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00