Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kvinnojour och mansjour

Orange telefonlur med sladd.

Sotenäs kommun har ingen egen kvinno- eller mansjour.

 

Under kontorstid kan du ringa till Individ- och familjeomsorgen och be att få prata med en socialsekreterare i Familjegruppen eller Vuxengruppen.

 

I akuta situationer utanför kontorstid kan du ringa till Sociala jouren.

 

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112

 

Under rubriken "Våld och hot i nära relation" finns länkar och telefonnummer till andra verksamheter som finns tillgängliga för dig.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Individ- och familjeomsorg - ifo

Social jour

0522 - 69 74 44


Telefontid:

måndag–torsdag kl. 16.30 - 23.00
fredag kl. 15.30 - 02.00
lördag kl. 16.00 - 02.00

söndag kl. 16.00 - 23.00


Övrig tid nås socialjouren via SOS Alarm, 112