Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kvinnojour och mansjour

Orange telefonlur med sladd.

Sotenäs kommun har ingen egen kvinno- eller mansjour.

 

Under kontorstid kan du ringa till Individ- och familjeomsorgen och be att få prata med en socialsekreterare i Familjegruppen eller Vuxengruppen.

 

I akuta situationer utanför kontorstid kan du ringa till Sociala jouren.

 

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112

 

Under rubriken "Våld och hot i nära relation" finns länkar och telefonnummer till andra verksamheter som finns tillgängliga för dig.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Individ- och familjeomsorg - ifo

Social jour

0522 - 69 74 44

 

Telefontid:

söndag–torsdag kl. 16-23
fredag kl. 15-02
lördag kl. 16-02

 

Övrig tid nås socialjouren via SOS Alarm, 112