Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kristeam och krishantering

Vägskylt som varnar för översvämning.

POSOM betyder Psykologiskt Och Socialt Omhändertagande.

 

POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets ordinarie insatser för psykologiskt och socialt omhändertagande inte räcker till.


Stora olyckor med många drabbade, naturkatastrofer eller terroristattacker är exempel på händelser när POSOM kan kallas in.

 

POSOM består av en ledningsgrupp med tillhörande resurspersoner

POSOMS ledningsgrupp kan kallas in av räddningschef, polisens insatschef eller kommunens krisledningsgrupp. Resurspersoner kontaktas i sin tur av ledningsgruppen. Resurspersonerna är personal inom kommunens och primärvårdens olika verksamheter samt frivilliga inom kyrkor och andra ideella organisationer som anmält sitt intresse för denna beredskap.

 

Exempel på uppgifter som ledningsgruppen kan organisera och som resurspersoner kan utföra:

  • ta hand om chockade människor
  • hjälpa till med inkvartering, mat, kläder
  • kontakta anhöriga
  • underlätta spridning av korrekt information
  • kontakt med massmedia
  • skydda drabbade från nyfikna
  • ta hand om barn
  • allehanda praktiska problem

POSOM organiserar det sociala och praktiska omhändertagandet av drabbade och anhöriga i den akuta fasen, vid en stor olycka i kommunen. POSOM-gruppen agerar inte på olycksplatser. De ger inte heller långsiktigt stöd eller behandlar fysiska eller psykiska sjukdomstillstånd.

 

För att komma i kontakt med POSOM, ring SOS alarm 112.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll