Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Guleskär

Utsikt över Smögen och Smögenbron.

 

Från fiskeläge till levande samhälle för kommande generationer.

 

Sotenäset är ett område med djupa historiska rötter inom fiske.
Traditionen och yrket har präglat oss sedan 1400-talet och är en stor
del av vår identitet. Genom att omvandla och utveckla Guleskär till
Sveriges ledande center för sjömat, tar vi stolt våra anrika traditioner
vidare in i framtiden.

 

I kommunen arbetas det med flera parallella projekt. Under näringsliv och utveckling pågår för tillfället två externt finansierade projekt: 

Tack vare Guleskärsområdet unika placering får Kungshamn möjligheten att utveckla vårt arv inom fisket och bli ett starkare nationellt centrum för marin näring, samtidigt som som vi värnar om vår oslagbara livsmiljö. Under 2024 ska  Sotenäs kommun analysera möjligheterna för denna satsning.

Guleskär

Frågor och svar

 

Varför är just Guleskär aktuellt som fiskecentrum?

– Både Jordbruksverket och SPF har bedömt att Guleskär är bland de bästa förslagen i hela landet. Här finns sammanta[1]get bäst förutsättningar vilket gör platsen unik.

 

Vad kommer det att kosta och vem betalar?

– Investeringen kommer att delas mellan näringsliv och de offentliga. Finansieringen är under utredning och kommer delas lokalt, regionalt och förhoppningsvis nationellt. Detta säkrar och stärker befintlig arbetsmarknad.

 

Blir det mer tung trafik genom Kungshamn?

– Med dagens visioner behöver inte trafiken öka. Genom att samla produktion på Guleskär, optimera transporterna och öppna möjligheterna till sjötransporter leder det snarare till mindre tung trafik på vägarna.

 

Hur många nya jobb kommer att skapas?

– 80-100 nya arbetstillfällen på sikt.

 

Blir Kungshamns centrum ett industriområde?

– Nej, Guleskärsområdet kommer inte att ta över centrum. Kungshamn kommer fortfarande att vara ett fint kustsamhälle, men med ett tydligare fokus på fiske och sjömat – vårt stolta arv.

 

Försvinner Stenbogens badplats?

– Nej, den ska rustas upp under 2024. Guleskär som ligger i bakgrunden kommer expandera men även snyggas upp.

 

Vad kommer utbyggnaden att innebära för Sotenäs?

– Vi befäster rollen som Sveriges nav för sjömat. Med det följer bevarande av arbetstillfällen och attraktionskraft för kompetens och inflyttning. Vi säkerställer även infrastrukturen för kommande satsningar.

 

När planerar man att börja bygga?

– För tillfället ska mycket utredas och förstudie är påbörjad. Tidsplan är inte möjlig i dagsläget, då vi är i ett tidigt skede.

 

Kommer det att lukta?

– Inte mer än idag. De marina verksamheter som redan finns där kommer att vara kvar och de nya byggs enligt en högre standard.

 

Har man undersökt hur utbyggnaden påverkar miljön?

– Alla miljökonsekvenser kommer att utredas under förstudien.

 

Vilka företag och verksamheter kommer att finnas med i satsningen?

Många är intresserade av att vara med, och ett flertal producenter finns redan på plats. För oss handlar det om att hitta de verksamheter som kan skapa ett mervärde. Det blir ökad aktivitet med landningar och produktion av sjömat. Men det handlar också om att vi ska bli bättre på att ta tillvara på befintliga resurser – Inte slösa bort dem.

 

Kommer Guleskär att stängas av under utbyggnaden?

– Ja, av säkerhetsskäl kommer vissa delar av Guleskär att vara avspärrade för allmänheten.

 

Hur kan man följa utvecklingen av Guleskärsområdet, och se vad som händer?

– Det kommer att gå att följa utvecklingen på kommunens hemsida

 

Vill du veta mer om utvecklingsarbetet?

Kontakta gärna oss för mer information.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Fredrik Handfast

tf chef näringsliv och utveckling


fredrik.handfast@sotenas.se

072 - 203 37 85