Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Utmanarrätt

Fyll i en bildbeskrivningstext

Kommunfullmäktige har i beslut § 46 och § 47 2018-04-24 infört och antagit riktlinjer för initiativrätt/utmanarrätt i Sotenäs kommun.

 

Följande verksamhetsområden får inte utmanas

 

  • Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.
  • Strategiska ledningsfunktioner.
  • Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller landstinget kan inte heller utmanas.

 

Övrig kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner får prövas genom utmaningsrätten.

Arbetsgång för den som vill utmana

1. Skriv ett brev till kommunledningskontoret - berätta vem du är, vilken verksamhet du vill utmana, din erfarenhet av verksamheten.

 

2. Utmaningen prövas och utreds – ansvarig nämnd/kommunstyrelsen gör en utredning om hur verksamheten ska konkurrensutsättas.

 

3. Beslut – ansvarig nämnd/kommunstyrelsen beslutar om verksamheten ska konkurrensutsättas. Beslutet ska motiveras. Handläggningstiden för ett beslut är normalt tre till fem månader.

 

4. Kravspecifikation utarbetas - en verksamhet som ska konkurrensutsättas upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om valfrihetssystem eller lagen om koncession. Inför upphandlingen tas en kravspecifikation fram som beskriver hur kommunen vill att verksamheten ska drivas och villkoren för att kunna delta i upphandlingen.

 

5. Anbudsförfrågan - upphandlingsportalen på kommunens webbplats samt i vissa fall även sociala medier (FB)

 

Både du som utmanar och andra aktörer kan lämna anbud.

 

6. Värdering av anbud - anbuden som kommit in värderas enligt kravspecifikationen.

 

7. Avtal - kommunen skriver avtal, efter tilldelningsbeslut, med den part som värderats högst i upphandlingen.Publicerad: 2019-11-06 13.45

Senast ändrad: 2019-11-06 13.49

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial