Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Sanktioner beslutade i EU

Block och penna på ett bord

Förordning EU 2022/576 som EU beslutade om den 8 april 2022 gäller omgående i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt om nedanstående part står för mer än 10 procent av kontraktets värde. Som leverantör, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet används i kontraktet.


  • ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1–2.


Förbudet mot att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april 2022.


Befintliga avtal - fullgörande

För redan ingångna kontrakt före den 9 april 2022 gäller förbudet mot att fullgöra kontrakt från och med den 11 oktober 2022.


Kommunen har förhoppning om att alla tecknat kontrakt kommer att kunna fullgöras och att ingen leverantör omfattas av förbudet.


Fram till 11 oktober 2022 uppmanas alla leverantörer att själva undersöka sina underleverantörsled (om man har sådana) för att kunna klargöra att man inte omfattas av förbudet.


Var god kontakta respektive avtalsansvarig (kontaktperson för avtalet) om det skulle visa sig att kontraktet inte kan fullgöras eller upphandling@sotenas.se


Sanktionerna – påföljd

Det finns idag uppgift om att den som bryter mot sanktioner kan dömas till böter eller fängelse enligt lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen).


För mer information om sanktionerna och påverkan på upphandling och avtal se upphandlingsmyndighetens information

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/ Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll