Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lämna anbud

Person använder laptop.

Du är alltid välkommen att lämna anbud till kommunen.


Alla upphandlingar annonseras ut i upphandlingsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Portalen är gemensam för kommunerna Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Här syns också upphandlingar som kommunernas kommunala bolag publicerar samt upphandlingar som är samordnade inom VästUpp samarbetet.


Sotenäs använder sig av Mercell TendSign som upphandlingsverktyg och vill du förbereda dig och få hjälp med själva systemet har TendSign support, frågor och svar, manualer samt filmer som visar hur man gör rent praktiskt, följ bara länken till TendSign support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Glöm inte att läsa igenom handlingarna som hör till upphandlingen samt kolla om det publicerats några frågor och svar. Kommunen måste alltid svara på inkomna frågor 6 dagar innan sista anbudsdag.


Tips inför anbudslämning

Vill du som företagare lämna anbud i någon av kommunens upphandlingar kan du ha nytta av nedan­­stående tips:

  1. Bevaka annonserade annonser via kommunens upphandlings­portal, eller annan annons­data­bas för offentliga upphandlingar på webben.
  2. Registrera dig i kommunens upphandlings­portal och ladda ner dokumenten för aktuell upphandling. Att hämta underlag från portalen är helt kostnads­fritt.
  3. Läs upphandlings­dokumenten noggrant och fråga dig vad som efter­frågas och på vilka villkor.
  4. Ställ skriftliga frågor om innehållet i upphandlings­dokumenten är oklart. Det är viktigt både för anbuds­givare, för den upphand­lande kommunen och för den leverantör som tecknar kontrakt att alla villkor är tydliga redan från början för att man som anbuds­givare ska räkna på rätt affär, och för att undvika miss­förstånd under avtals­tiden.
  5. Lämna anbud på det som efter­frågas. Kontrollera vad upphandlings­dokumenten anger ska beskrivas eller intygas. Man behöver inte lämna in andra intyg eller bilagor som inte efter­frågas i under­laget.
  6. Kontrollera inför inlämning att anbudet är komplett. Det finns oftast inga möjligheter för den upphandlande kommunen att tillåta att kompletterande material lämnas in i efter­hand.
  7. Lämna in anbudet i tid. Vid elektronisk anbuds­lämning är det inte möjligt att lämna in sitt anbud efter att tids­fristen för anbuds­lämning passerat. För sent inkomna anbud får som regel inte heller tas upp till utvärdering.
  8. Det är också bra att känna till att alla anbud som lämnas in till kommunen i regel blir offentliga i sin hel­het. I anbudet finns möjlighet för en anbuds­givare att informera om att det finns delar av anbudet som anbuds­givaren vill sekretess­belägga, och grund för det. Det utgör dock ingen garanti för att sekretess­begärda uppgifter inte lämnas ut. Inför utlämnande av anbud görs som regel en sekretess­prövning av kommunen enligt offentlighets- och sekretess­lagen. 


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll