Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Inköp, regler och policy

Checklista med checkade rutor.

Vid offentlig upphandling har kommunen skyldighet att följa lagarna om offentlig upphandling, samt kommunens politiskt beslutade policy och riktlinjer för inköp.


Policyn beskriver över­­­gripande vad som gäller vid kommunens upphandling, ansvars­­­fördelning och genom­­förande. Rikt­linjerna för inköp och direkt­­­upphandling är ett komplement till inköps­policyn och ska fungera som ett stöd för den som gör beställningar från befintliga ram­­avtal eller hand­­lägger en direkt­upphandling.


En offentlig myndighet måste upphandla, innan man kan handla!


Upphandling av nytt avtal/ramavtal

Verksamheter som behöver upphandla nytt avtal/ramavtal anmäler detta kontinuerligt under året till ekonomiavdelningen. Kommunens behov av nya avtal/ramavtal, pågående och avslutade upphandlingar sammanställs i en lista som kommundirektörensledningsgrupp får varje månad.


När det är många uppdrag samtidigt är det kommundirektörensledningsgrupp som prioriterar vilka upphandlingar som är viktigast för kommunen samt i vilken ordning de ska tas. Prioritering och omprioritering kan ske löpande under året.


Återredovisning till kommundirektörensledningsgrupp sker varje månad.


Vill du veta mer om pågående upphandlingar, Dynamiskt inköpssystem DIS, Avslutade upphandlingar under året finns de mer information på sidorna under Upphandling och Inköp.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll