Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Inköp, regler och policy

Vid offentlig upphandling har kommunen skyldighet att följa lagarna om offentlig upphandling, samt kommunens politiskt beslutade policy och riktlinjer för inköp.


Policyn beskriver över­­­gripande vad som gäller vid kommunens upphandling, ansvars­­­fördelning och genom­­förande. Rikt­linjerna för inköp och direkt­­­upphandling är ett komplement till inköps­policyn och ska fungera som ett stöd för den som gör beställningar från befintliga ram­­avtal eller hand­­lägger en direkt­upphandling.


Tips inför anbudslämning

Vill du som företagare lämna anbud i någon av kommunens upphandlingar kan du ha nytta av nedan­­stående tips:

  1. Bevaka annonserade annonser via kommunens upphandlings­­portal, eller annan annons­data­bas för offentliga upphandlingar på webben.
  2. Registrera dig i kommunens upphandlings­portal och ladda ner dokumenten för aktuell upphandling. Att hämta underlag från portalen är helt kostnads­fritt.
  3. Läs upphandlings­dokumenten noggrant och fråga dig vad som efter­frågas och på vilka villkor.
  4. Ställ skriftliga frågor om innehållet i upphandlings­dokumenten är oklart. Det är viktigt både för anbuds­givare, för den upphand­lande kommunen och för den leverantör som tecknar kontrakt att alla villkor är tydliga redan från början för att man som anbuds­givare ska räkna på rätt affär, och för att undvika miss­förstånd under avtals­tiden.
  5. Lämna anbud på det som efter­frågas. Kontrollera vad upphandlings­dokumenten anger ska beskrivas eller intygas. Man behöver inte lämna in andra intyg eller bilagor som inte efter­frågas i under­laget.
  6. Kontrollera inför inlämning att anbudet är komplett. Det finns oftast inga möjligheter för den upphandlande kommunen att tillåta att kompletterande material lämnas in i efter­hand.
  7. Lämna in anbudet i tid. Vid elektronisk anbuds­lämning är det inte möjligt att lämna in sitt anbud efter att tids­fristen för anbuds­lämning passerat. För sent inkomna anbud får som regel inte heller tas upp till utvärdering.
  8. Det är också bra att känna till att alla anbud som lämnas in till kommunen i regel blir offentliga i sin hel­het. I anbudet finns möjlighet för en anbuds­givare att informera om att det finns delar av anbudet som anbuds­givaren vill sekretess­belägga, och grund för det. Det utgör dock ingen garanti för att sekretess­begärda uppgifter inte lämnas ut. Inför utlämnande av anbud görs som regel en sekretess­prövning av kommunen enligt offentlighets- och sekretess­lagen. 

Publicerad: 2017-03-23 15.53

Senast ändrad: 2020-06-18 08.33

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial