Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Miljö- och Sociala krav

Fyll i en bildbeskrivningstext

Inom kommunen pågår ett löpande arbete med miljö- och socialt hållbar utveckling. Inför en upphandling finns det alltid en fråga om kommunen ska ställa andra krav än de som finns i befintligt avtal.


Frågorna kan vara:

  • ska det vara mer energisnålt - vattensnålt?
  • går det att reparera eller på annat sätt förlänga livstiden?
  • om vi kan byta ut produkter till någon annan som är mindre miljöpåverkande - utan att det påverkar grundfunktionen?
  • går det att byta arbetsmetod?
  • är det stor risk att det förekommer oskäliga arbetsvillkor i den bransch som upphandlingen omfattar? Ska och kan kommunen ställa upp villkor om lön, semester och arbetstid?


I de upphandlingar som kommunen ingår i, som någon annan kommun/inköpscentral genomför, ställs samma frågor och krav.


Inom VästUpp (Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla) samarbetet deltar förutom referenspersoner också miljöstrateger från olika kommuner i upphandlingen.


För de avtal kommunen avropar från inköpcentralen Adda (före detta SKL Kommentus) redovisas deras systematiska hållbarhetsarbete på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kommunen har också ett gott stöd i de mallar och hållbarhetskriterier som Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar fram och löpande uppdaterar.


Men det viktigaste är att de tjänstepersoner som deltar i respektive upphandling tar reda på vad verksamheten faktiskt behöver och ställer sig frågor kring vad man kan göra bättre.


Enligt kommunens policy

Ska kommunen så långt det är möjligt ställa krav på hållbarhet i upphandling och också följa upp dessa krav under avtalsperioden.


Det finns inte några specificerade nyckeltal eller krav på en viss % andel i Inköps- och upphandlingspolicyn eftersom beslut tas bland annat i Mål- och resursplanen, budget Öppnas i nytt fönster. där det anges mer konkreta mål med nyckeltal.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll