Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Antikorruption

Fyll i en bildbeskrivningstext

Jäv

Inför varje upphandling ställs frågan om jäv och om de som medverkar i eller driver kravställning ser jävshinder. För den som känner sig osäker eller vill klargöra sin opartiskhet gör en jävsdeklaration Word, 54.8 kB, öppnas i nytt fönster..


Deklarationen bygger på de rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som Upphandlingsmyndigheten gett till upphandlande myndigheter i arbetet med att förebygga korruption Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Uteslutning av leverantör i offentlig upphandling

De obligatoriska uteslutningsgrunder är bland annat:

  • om man inte sköter sina inbetalningar av sociala avgifter och skatter
  • om man begått brott så som bedrägeri, människohandel, bestickning, penningtvätt och terroristbrott.


Det finns också ytterligare uteslutningsgrunder som en upphandlande myndighet kan använda, så som:

  • otillbörlig påverkan av myndighetens beslutsprocess
  • om man gjort överenskommelser med andra leverantörer för att snedvrida konkurrensen
  • är i konkurs eller ingått ackorduppgörelse med borgenärer
  • allvarliga fel i yrkesutövningen
  • allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av avtal/uppdrag


För att kunna utesluta måste kommunen få information om att någon av uteslutningsgrunderna är aktuella samt starta en utredning om de faktiska förhållandena för att kunna fatta beslut om uteslutning. Kontroller om leverantören betalat sina skatter och sociala avgifter görs alltid.


I kommunens policy och riktlinjer

Det finns antagna policys för Inköp och upphandling Pdf, 196.3 kB, öppnas i nytt fönster. samt policy Mot muta, bestickning och jäv. Pdf, 816 kB, öppnas i nytt fönster.


Båda dessa policys tar upp vilket förhållningssätt som kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda förväntas ha i sitt uppdrag samt vad som är och kan anses brottsligt.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll