Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Öppen data - betalda leverantörsfakturor

Bild på faktura och förstoringsglas

Nedan finns filer i Excel på attesterade och betalda fakturor som hanterats i kommunens e-handel och e-fakturasystem Proceedo.


Filerna innehåller information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för fakturor som hanteras av individ- och familjeomsorg för enskilda samt utlandsfakturor som betalas i annan valuta än SEK.


Själva fakturabilden finns inte med i filen då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter.


Filer på fakturor som kommer från leverantörer till kommunen

Filer med alla fakturor

Period som Filen avser

Uttag fakturor 2021 1:a kvartalet

publiceras efter 30 april

Uttag fakturor 2020Excel

2020-01-01 -- 2020-12-31

Uttag fakturor 2019Excel

2019-06-01 -- 2019-12-31Information som finns att hämta ur filerna är följande:

RubrikText per kolumn

Förklaring

Fakturanummer

Leverantörens fakturanummer

 

Det finns rader i Excelfilen med samma fakturanummer och det kan beror på att fakturan konterats upp på flera kontoslag vilket särredovisas i kolumn Nettobelopp på konteringsrad.

Leverantör

Namn på leverantören. Namn som har /FAC i slutet är leverantörer som använt factoringbolag som betalningsmetod.

Fakturans bruttobelopp

Belopp inklusive moms

Nettobelopp på konteringsrad

I kommunens bokföring kan fakturan konteras på en eller flera rader för att kostnaderna ska redovisas på rätt konto.

Ansvar

Kod i konto-tabellen som anger verksamhetsansvarig som kostnaden registreras på.


Används också som referenskod vid beställning för att systemet ska kunna lägga fakturan till rätt person när den registreras.

Ansvar beskrivning

Textbeskrivning av kod

Datum slutbokad

Datumet då fakturan var klar för betalning
Har du frågor om en enskild faktura ta kontakt med ekonomiavdelningen.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Ann-Catrine Holst

Leverantörsfakturor, e-handel

 

ann-catrine.holst@sotenas.se

0523 - 66 45 61

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial