Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Avslutade upphandlingar

Händer som formar ett hjärta.

Från den 1 januari 2021 ska alla genomförda upphandlingar, förnyade konkurrensutsättningar och avrop i DIS efterannonseras. Detta görs för Sotenäs kommuns del i Tendsign OPIC.


Sök i kommunens diarium för att veta mer

Om du är intresserad av vilka upphandlingar som avslutats under en period antingen genom att anbud har antagits eller genom att upphandlingen har avbrutits kan söka i kommunens diarium Öppnas i nytt fönster..

Använd sökord så som "anta anbud" eller "avbryta upphandling" så får du fram en söklista på de beslut som tagits.


Samordnade upphandlingar, inköpscentraler

I de upphandlingar som samordnas av andra kommuner/ upphandlande myndigheter utses referenspersoner från kommunen som deltar i kravställningen. Varje upphandling startar med en inbjudan och denna registreras i kommunens diarium.


Anmälan till Adda inköpscentral (fd SKI) innebär att kommunen förbundit sig att avropa på det anmälda ramavtalet som Adda inköpcentral (fd SKL Kommentus) har upphandlat och tecknat.


Alla Adda ramavtal hittar du på deras hemsida www.adda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om kommunen gjort en anmälan till Adda inköpcentral har det föregåtts av ett beslut som finns registrerat i kommunens diarium.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll