Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Avslutade upphandlingar 2020

Fyll i en bildbeskrivningstext

I ekonomiavdelningens uppdrag ingår att hjälpa verksamheterna i kommunen att få till så bra avtal som möjligt. Det är verksamheterna som har ansvaret att ta fram uppgifter kring behov, krav och hur de vill att avtalet ska fungera. Ansvarig för verksamheten fattar beslut.


I de upphandlingar som samordnas av andra kommuner/ upphandlande myndigheter utses referenspersoner från kommunen som deltar i kravställningen. 


Nedan visas de upphandlingar/avrop som ekonomiavdelningen varit del i, vilka resulterat i att avtal tecknats eller att upphandlingen har avbrutits.


Upphandlingar som avslutats under 2020

Upphandling

Avslutats

Avrop DIS tekniska konsulter erfaren arkitekt plan och byggärenden

Avtal tecknat

Ramavtal webbsändning av Kommunfullmäktiges möten

Avtal tecknat

Entreprenad fasadrenovering gymnastiksal Hunnebostrand skola

Avtal tecknat

Ramavtal konsulter social och industriell symbios

Avtal tecknat

SKI ramavtal el-energi

Avrop SKI

Ramavtal lokalvårdsprodukter genomförd av Munkedals kommun

Avtal tecknat

Avrop DIS tekniska konsulter Utemiljö Smögen skola

Avtal tecknat

Entreprenad golvläggning förskola Hedalen

Avtal tecknat

Avrop DIS tekniska konsulter utredning efter garantibesiktning fiskhallskajen Smögen

Avtal tecknat

Avtal konsulttjänst miljöinspektör förorenad mark och andra miljöskyddsärenden

Avtal tecknat

Ramavtal gemensam telefonilösning och operatörstjänster VästUpp

Avtal tecknat

Entreprenad hygienvårdsanläggning Kleven på Smögen

Avtal tecknat

Ramavtal handbrandsläckare genomförd av Tanums kommun

Avtal tecknat

Avtal Båt till räddningstjänsten

Avtal tecknat

Entreprenad tak och fasadåtgärder Hunnebostrands skola

Avtal tecknat

Avtal kokgrytor till Sotenäs skolans kök

Avtal tecknat

Entreprenad omläggning va-ledningar Ödegård

Avtal tecknat

SKI ramavtal tillfälliga bristvaror omsorg - skyddsutrustning

Avrop SKI

Ramavtal däck med och utan fälg

Avtal tecknat

Ramavtal juristtjänster genomförd av Uddevalla kommun

Avtal tecknat

Avtal flygfotografering och kartering 2020

Avtal tecknat

Avtal köp av ny sopmaskin

Avtal tecknat

SKI ramavtal Järnvaror och skyddsutrustning

webb-handel

Avrop SKI

Avtal Draggning av förlorade fiskeredskap

Avtal tecknat

Ramavtal verkstad reparationer fordon 2020

Avtal tecknat

Avtal miljöutredning

Avtal tecknat

Avtal städning toa/hygienaanläggningar Smögen o Hunnebostrand

Avtal tecknat

Ramavtal köksutrustning VästUpp genomförd av Vänersborg kommun

Avbruten

Entreprenad tillgänglighetsanpassning bad Hästedalen

Avtal tecknat

Ramavtal företagshälsovård 2019

Avbruten

SKI ramavtal vägskyltar och avstängningsmaterial

Avrop SKI

SKI ramavtal dryckesautomater

Avrop SKI

Ramavtal cirkulationstvätt av bäddtextilier mfl NoBo

Avtal tecknat

Ramavtal förpackningsmaterial för matdistribution VästUpp

Avtal tecknat

Avtal köp av 2 åkgräsklippare

Avtal tecknat

Koncessionsavtal – drift av vandrarhemsverksamhet gammelgården Hunnebostrand 2019

Avtal tecknat

Avtal konsulttjänst Insikt

Avtal tecknat

Ramavtal grus och krossmaterial

Avtal tecknat

Koncessionsavtal - drift av vandrarhemsverksamhet Gammelgården Hunnebostrand 2020

Avbruten

Ramavtal hantverkartjänster storkök 2019

Avbruten

Ramavtal hantverkartjänster brand 2019

Avbruten

Ramavtal fordonsreparationer o verkstad 2019

Avbruten

VästUpp, ramavtal gemensam växel och operatörstjänster 2019

Avbruten


Upphandlingar - som annonserats eller skickats, så som förnyad konkurrensutsättning eller avrop i DIS som avslutats antingen genom att avtal har tecknats eller att upphandlingen har avbrutits.


Avrop SKI innebär att kommunen förbundit sig att avropa på ramavtal som SKL Kommentus AB har upphandlat och tecknat.

Alla SKI ramavtal hittar du på deras hemsida www.sklkommentus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerad: 2020-09-29 15.50

Senast ändrad: 2021-01-22 14.33

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial