Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

E-cigaretter

För att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.

 

1 maj 2017 kom en ny lag som börjar gälla från 1 juli 2017, Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Lagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.

 

Det ställs höga krav på dig som säljer tobak. Du är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i Tobakslagen (1993:581). Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för tobaksförsäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.

 

Anmälan och egenkontroll

Innan försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare får ske måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälningsblanketten för försäljning av tobaksvaror hittar du till höger på denna sida.

 

I anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Ett egenkontrollprogram är ett dokument med rutiner som behövs för att visa att försäljningen sker i enighet med bestämmelserna i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska även fungera som ett stöd för dig och din personal.

 

Om du ska sluta sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du meddela detta till miljöenheten för att slippa betala en tillsynsavgift för nästkommande år.

 

18-årsgräns

Den som säljer e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Försäljaren bör alltid begära legitimation om det misstänks att kunden är yngre än 18 år.

 

Skyltar som informerar om åldersgränsen ska finnas på försäljningsstället. Skyltarna ska vara tydliga och synbara.

 

Produktkrav

E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.

 

Felaktig märkning på tobaksvaror

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som är omärkta eller felmärkta får inte finnas till försäljning. Exempelvis ska e-cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en hälsovarning.

 

Marknadsföring

Du får inte marknadsföra tobaksprodukter så att det upplevs som påträngande, uppsökande eller uppmanar någon till användande av tobaksprodukter. Marknadsföring av tobaksprodukter får inte vara synligt från utsidan av försäljningsstället.

Publicerad: 2017-06-27 11.48

Senast ändrad: 2018-12-04 08.57

 

Dela detta innehåll

Hanna Persson

Miljöhandläggare

 

Hanna.Persson@sotenas.se

0523 - 66 40 38

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial