Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Sanering av PCB

Fyll i en bildbeskrivningstext

Alla som äger en byggnad som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956-1973 berörs av reglerna om inventering och sanering av PCB. Det gäller inte jordbruksfastigheter och en- eller tvåfamiljshus, men alla övriga byggnader som till exempel hyres- och bostadsrättshus, offentliga lokaler och samling-, kontors- och industrilokaler.


Byggnaderna ovan ska inventeras på förekomst av PCB och resultatet ska redovisas till miljöenheten. Tillsammans med inventeringsresultatet ska du också redovisa hur inventeringen gått till och skicka med en åtgärdsplan, med uppgifter om hur det PCB som hittats ska tas omhand.


Efter en ändring i reglerna ska även fogmassor och golvmassor som innehåller mellan 50-500 mg PCB/kg saneras. Det ska ske snarast och senast i samband med att byggnaden renoveras, byggs om eller rivs.


Innan en byggnad rivs ska en inventering göras av vilka miljöfarliga ämnen huset innehåller. I denna kontroll ingår också PCB. Kom ihåg att skicka in en anmälan om PCB-sanering till miljöenheten innan saneringen av PCB börjar.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Yvonne Petersson

Miljöhandläggare

 

yvonne.petersson@sotenas.se

0523 - 66 40 45

Lars Forsberg

Miljöhandläggare


Lars.Forsberg@sotenas.se

0523 - 66 40 37

Hanna Karlsson

Miljöhandläggarehanna.karlsson@sotenas.se

0523 - 66 40 21

Andrea Reyes

Miljöhandläggare


bibiam.reyes@sotenas.se

0523 - 66 40 15

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial