Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Folköl

Ölglas framför tallrik med mat.

Folköl

I Sotenäs kommun är Kommunstyrelsen tillsynsmyndighet för försäljning av folköl. Vid försäljning av folköl ska en anmälan göras till Kommunstyrelsen. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. Folkölsförsäljning behöver dock inte anmälas om ett gällande serveringstillstånd omfattar starköl, då sådant tillstånd även medger försäljning av folköl. Med folköl menas öl med en alkoholhalt högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent. Folköl får bara säljas till personer över 18 år.


Villkor för försäljning

För att få sälja folköl ska lokalen vara godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning. Matvaror ska försäljas eller servering av lagad mat ska ske. I en butik ska charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker säljas. I en serveringslokal ska minst korv, hamburgare eller smörgås serveras. Det ska finnas en noggrann egentillsyn, över försäljningen, så att verksamheten följer reglerna, ett så kallat Egentillsynsprogram. Om verksamheten byter ägare, ska en ny anmälan lämnas till Kommunstyrelsen i god tid innan överlåtelsen sker.


Kostnader

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen av folköl vilken är

2 500 kronor per år samt att det är timavgift vid extra uppföljning på 1050 kronor/timme. Om anläggningen byter innehavare, ska en ny anmälan lämnas till Kommunstyrelsen i god tid innan överlåtelsen sker. Kommunstyrelsen kan ge dig mer information i dessa frågor.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll