Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation på ett bord.

En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskydds-åtgärder som redovisas på s.k. brandritningar.

En brandskyddsdokumentation ska upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa.

Målet med en brandskyddsdokumentation är att nyttjaren på ett enkelt sätt kan sätta sig in i hur brandskyddet är tänkt i den befintliga byggnaden.

 

Det är viktigt att brandskyddsdokumentationen stämmer överens med de krav som finns i BBR och byggnaden i sig vid aktuellt tillfälle. Brandskyddsdokumentationen bör göras så tidigt som möjligt då ändringarna av brandskyddet blir minst kostsamma. Den upprättas alltid vid nybyggnation och vid ändring av verksamhet eller byggnad som påverkar brandskyddet.

 

Den som utfört dokumentationen skall namnges och så ska även den som utför egenkontrollen. Kompetensnivå ska anges på den som utfört dokumentationen och det är också viktigt att vederbörande skriver under den när den är färdig. Den som upprättar brandskyddsdokumentationen ska ha tillräcklig kunskap i området brand för att göra detta. Det är därför lämpligt att en brandkonsult eller annan med erforderlig brandteknisk kompetens upprättar dokumentationen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29

Tony Åsberg

Stf räddningschef

 

tony.asberg@sotenas.se

0523 - 66 45 25