Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lokaler, kommunala

Kommunala fastigheter


Våra offentliga fastigheters ansvarsområde är förvaltning av ett fåtal bostäder och cirka 65 000 kvm lokaler. Av dessa är cirka 2/3 avsedda för kommunens egen verksamhet (skolor, äldrevård och förvaltningsbyggnader) medan 1/3 är kommersiella och hyrs ut till privatpersoner och näringsliv.


I våra arbetsuppgifter ingår även projektering, exploatering och nybyggnad.


Fastighetsenhetens verksamhet ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. Det innebär att kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för verksamheten.

Fastighetsenhetens medarbetare ansvarar för verkställandet av de politiska besluten. De handlägger också verksamhetens olika ärenden samt ansvarar för den dagliga driften.


Verksamheten är intäktsfinansierad via hyror och uppdragsersättningar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll