Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Personalförmåner

Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en lugn kommun. Här genomsyras vårt arbete av vår gemensamma värdegrund: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.


Utöver ovan nämnda fördelar med att arbeta i Sotenäs kommun finns även andra personalförmåner:


Friskvård

Alla tillsvidareanställda och längre vikariat har möjlighet till ett friskvårdsbidrag på 1500kr/år.

Varje år genomförs gemensamma personalaktiviteter exempelvis Nordens Ark-dag, julmingel och kommunfest.

Sotenäs kommun har också rökfri arbetstid för att underlätta ett rökfritt liv en större del av dagen.

Som anställd har du möjlighet till ergonomiska kontorsmöbler för att underlätta en god arbetsmiljö.

 

Förmånscykel
Som anställd kan du köpa en cykel via bruttolöneavdrag under 36 månader via avtal med Bikelease


Företagshälsovård

Sotenäs kommun har avtal med Avonova gällande företagshälsovård. De stödjer verksamheten och medarbetarna med både främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder.


Falck Healthcare
Alla anställda har möjligheten att kostnadsfritt få rådgivning och stöd dygnet via Falck Healthcare personalstöd. Hit kan medarbetaren ringa anonymt och få stöd i frågor gällande både arbetslivet och privatlivet exempelvis stress, missbruk, relationer, ekonomi, juridik.


Extra trygghet om du blir sjuk
Om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller arbetsskada är det
viktigt att du kan fokusera på att bli frisk utan oro för din ekonomi.

Från och med sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från
Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön
du går miste om från din arbetsgivare.


Försäkring från arbetsgivaren
Som medarbetare i kommunen har din arbetsgivare ett
antal försäkringar för dig.
Vid längre sjukfrånvaro - Avtalsgruppförsäkringen (AGS-KL).
Vid arbetsskada - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

Ersättning till anhöriga vid dödsfall - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL).


Möjlighet till löneväxling

Som medarbetare har du möjlighet till löneväxling. Det innebär att du byter bort en del av din bruttolön som istället placeras i en tjänstepension.


Extra ersättning om du blir förälder
Utöver föräldrapenningen du får från Försäkringskassan får du
föräldrapenningstillägg av din arbetsgivare. Tillägget motsvarar
10 % av din lön och betalas ut under 180 dagar fram till barnet
är två år


Gemensam introduktion

Som nyanställd blir du inbjuden till en gemensam introduktion som både ska ge ett varmt välkommande och viktig information kring att vara anställd i kommunen. Efter denna introduktion ska Du som medarbetare känna stolthet, trygghet och motivation för ditt nya arbete.


Ledarutveckling

Sotenäs kommun arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet genom kommunövergripande ledarskapsprogram. 


Utbildningsstöd

Som medarbetare har du möjlighet att få stöd under din studietid.


Semester

Som medarbetare har du 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år har du 31 dagar och vid 50 år har du 32 dagar.


Gratis kaffe och te

Sotenäs kommun bjuder på kaffe och te på alla arbetsplatser.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Erika Hassellöv

Personalchef

 

erika.hassellov@sotenas.se

0523 - 66 45 76